• Bütün dünyada ve ülkemizde uluslararası ticaretin kazandığı önem ve bu alandaki büyümeye paralel olarak, ülkemizin giderek daha çok dış ticaret uzmanına gereksinim duyması, Uluslararası Ticaret Bölümü''nün önemini artırmaktadır.

  Dört yıllık eğitim sürecinde öğrenciler ekonomi ve işletme bilgilerine ek olarak nicel analizler, uluslararası ticaret ve hizmet sektörü konularında eğitilirler. Tüm ekonomi ve işletme derslerinde konuların uluslararası boyutuna vurgu yapılır. Öğrencilere dinamik ve karmaşık küresel iş ortamında karşılaşacakları sorunlara çözüm üretebilecek becerileri kazandırmak amacıyla, bazı uzmanlık dersleri, iş dünyasında yapılan uygulamaları içerir.

  Uluslararası Ticaret bölümünde öğrenim görmek isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, yabancı kültürler konusunda meraklı, araştırmayı seven, iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli, yeniliklere açık ve gerilime dayanıklı bireyler olmaları gerekir.

  Uluslararası Ticaret bölümünü bitirenlere "Lisans Diploması" verilir. Mezunlar özel işletmelerin dış ticaret birimlerinde, gümrük müşavirliği işletmelerinde, bankacılık ve finans sektöründe çalışabilir yada kendi işini kurmak suretiyle dış ticaret sektöründe firmalara aracılık yapabilirler. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, açılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda "Uzman" ve "Müfettiş" unvanı ile istihdam fırsatı bulabilmektedirler.

  Akademik Personel : 

  Prof. Dr. M. Emin AKKILIÇ

  Dr. Öğr. Üy. Volkan ÖZBEK

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Mehmet Tahsin LİCELİ liceli@balikesir.edu.tr