• Program Hakkında

  Konaklama İşletmeciliği Bölümü turizm sektöründe çalışmak üzere öğrenci yetiştirmektedir. Bölüm, 1998 yılından beri 2. seviyede (4 yıllık) örgün öğretim düzeyinde eğitim-öğretim vermektedir. bölümün örgün öğretimi ve ikinci öğretimi bulunmaktadır. Eğitim, Çağış Kampüsü'nde yer alan Turizm Fakültesi' nde verilmektedir.

  Bölüm, 2012-2013 akademik yılı itibariyle 3 Profesör Doktor, 2 Doçent Doktor, 11 Yardımcı Doçent Doktor, 4 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 5 Araştırma Görevlisi,  1 Uzman ve 21 Okutmanı ile oldukça zengin bir akademik kadroya sahiptir. Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği bölümüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren öğrenci alınmamaktadır. 

  Amaç

  Turizm ve özellikle konaklama sektöründe gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve beceri geliştirme ve aynı zamanda bunları kullanarak bir konaklama işletmesini sevk ve idare etme beceri ve vizyona sahip; sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

  Hedef

   

  Turizm ve özellikle konaklama sektöründe gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve beceri geliştirme ve aynı zamanda bunları kullanarak bir konaklama işletmesini sevk ve idare etme beceri ve vizyona sahip; sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

   

  Eğitim Dili

  Türkçe

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :