• Eğitim Bilimleri Bölümü, üç ana bilim dalından oluşmaktadır:

  1) Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı (EPÖ),

  2) Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı (EY),

  3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı (RPD).

  Eğitim Bilimleri Bölümü içinde yer alan ana bilim dallarından sadece RPD ana bilim dalına lisans düzeyinde öğrenci alınmaktadır. EY ve EPÖ ana bilim dallarına ise sadece lisansüstü (master / doktora) düzeyde öğrenci alınmaktadır.

  EPÖ ana bilim dalında, eğitim programlarına ve çağdaş öğretme-öğrenme yaklaşımlarına yönelik akademik çalışmalar yapılmaktadır. EY ana bilim dalı ise, eğitim ve okul yöneticiliği ve sosyal bir kurum olarak okulun yapı ve işlevlerine dönük çalışmalar yapmaktadır. RPD ana bilim dalı ise, okul rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışma alanında eğitim vermektedir.

  ÖZÜLKÜ : Balıkesir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslar arası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan, benzerleri içinde ön sıralarda tercih edilen, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.

  ÖZGÖREV : Alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, evrensel kültürel değerlere de saygılı, nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

  Eğitim Bilimleri Bölümü, 6 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanıyla hizmet vermektedir.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr