• ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI


   

  PROGRAMIN ÖĞRETİM ELEMANLARI

  Öğr.Gör. Doğan AKDEMİR

  Öğr.Gör.Mehmet AKÇA

  Öğr.Gör.Figen ALTINER      

  Dili: Türkçe

  Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Doğan AKDEMİR

  Öğrenim Süresi (Yıl) : 2

  İkinci Öğretim: Yok

  Mezuniyet Ünvanı: Orman Ürünleri Teknikeri          

   

  Program Tanımı:

  Ormancılık çalışmalarının çeşitli dallarında orman mühendisi, orman yüksek mühendisi (bölge şefi, işletme şefi)veya orman endüstri mühendisi ile orman muhafaza/ağaçlandırma memuru arasında görev yapan kişidir.

  Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümün Amacı:  

  Orman ve ormancılık çalışmalarında orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri ve orman muhafaza memurları arasında ara eleman olarak çalışacak,  orman kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinde teknik eleman olarak görev alabilecek donanıma sahip, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye ve doğaya değer veren, iletişim gücü yüksek, yeniliklere açık, araştırmacı ve girişimci teknik elemanlar yetiştirmektir.

  Çalışma Alanları:

  Orman ve Su işleri Bakanlığı’na bağlı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü) Merkez ve Taşra Teşkilatları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevlerde, özel ormancılık bürolarında, peyzaj firmalarında, özel fidanlıklarda ve ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan özel kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.

  Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

  Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde Lisans eğitimi görebilirler.

  Teknik Alt Yapı ve Laboratuvar İmkânları:

  Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Balıkesir iline bağlı Dursunbey ilçesinde bulunmaktadır. Okulumuzda yeterli sayıda derslikler bulunmakla birlikte bilgisayar, ormancılık ve orman ürünleri laboratuvarı bulunmaktadır. Ormancılık ve orman ürünleri laboratuvarında öğrencilerimizin ders uygulamalarında kullanacağı teknik teçhizatlar bulunmaktadır.

  Akademik Personel

  Dursunbey Meslek Yüksek Okulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programında üç öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

  Öğr. Gör. Doğan AKDEMİR (Bölüm Başkanı)

  Öğr. Gör. Mehmet AKÇA

  Öğr. Gör. Figen ALTINER

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :