• Temel Eğitim Bölümü'nde, 2 Anabilim Dalı lisans eğitiminde faaliyet göstermektedir. Bunlar; Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'dır.

  Sınıf Öğretmenliği Bölümü I. Öğretim programına ve Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Öğretim ve 2. Öğretim programlarına öğrenci alınmaktadır.

  Temel Eğitim bölümünde lisans derecesinde eğitim verilmektedir. Lisans programının amacı; ilkokul ve anaokullarında görev alacak sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarına temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bölümün öncelikli hedefi: öğrencilere yol gösterecek öğretmen adaylarına, güncel bilgileri vermek ve mesleki becerileri kazandırmaktır.

  ÖZÜLKÜ : Balıkesir Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümünde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslar arası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan, benzerleri içinde ön sıralarda tercih edilen, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.

  ÖZGÖREV : Alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, evrensel kültürel değerlere de saygılı, nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

  ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI :  3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Araştırma Görevlisi

  ÖĞRENCİ SAYISI: 2017-2018 eğitim öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 274 öğrenci ve Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda toplam 504 öğrenci eğitim görmektedir. 

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr