•  

    Bölümümüz, üniversitemize bağlı tüm fakülte ve yüksekokullarda 2547 sayılı kanunun 5/i maddesi gereği yabancı dil derslerini vermektedir.

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu :