• Öğrenci Kontenjanı : I.Öğretim :40 II.Öğretim : 40

  Puan Türü : YGS 6

  Öğretim Süresi : 2 Yıl

  Bu programda işletmelerde muhasebe ve muhasebecilik mesleğinde bilgisayar kullanacak eleman yetiştirilir. Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve mantık konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olması gereklidir. İdarecilik bilgileri kazandırılarak bu programdan mezun olacak elemanların özel işletme ve kuruluşlarda bu sıfatla da faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır.

   

  Çalışma Alanları :

  Mezunlar; özel sektöre ait kuruluşların muhasebe departmanlarında, devlet memurluğunda, özel sektörlerin idari mekanizmasında görev almaları mümkün olabileceği gibi, serbest muhasebecilik yapma, lisans tamamlamayı gerçekleştirerek de mali müşavir olmaları mümkün olmaktadır. Bu programdaki iki yıllık eğitim, lisans tamamlamanın bir adımı sayıldığından söz konusu bölümün lisans tamamlaması yapıldığında, fakülte mezununun kazanmış olduğu bütün haklara da sahip olunacaktır.

   

  Program ve Mesleğin Tanımı

  İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

   

  Muhasebe Meslek Elemanı

  Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir.

   

  Bilgi

  * Muhasebe alanındaki temel ilkelerini kavrayabilme.
  * Muhasebe mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
  * Muhasebe fonksiyonlarını ve muhasebenin yönetimdeki önemini açıklayabilme.
  * İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.
  * Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
  * Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
  * Muhasebeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.
  * Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
  * Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme ve saklayabilme.
  * Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
  * Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
  * İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme.

  Beceri ve Alışkanlıklar

  * Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.
  * Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.
  * Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
  * Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
  * Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.
  * Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
  * Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
  * Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.

   

  Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

  İşletme

  İşletme Bilgi Yönetimi

  İşletme Enformatiği

  İşletme - Ekonomi

  Muhasebe

  Muhasebe Bilgi Sistemleri

  Muhasebe ve FinansalYönetim

  Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

  Uluslararası Finans

  Uluslararası İşletmecilik

  Uluslararası Ticaret

  Uluslararası Ticaret Ve Finansman

  Uluslararası Ticaret Ve işletmecilik 

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :