• Öğrenci Kontenjanı : I.Öğretim :40 II.Öğretim : 40

  Puan Türü : YGS 5

  Öğretim Süresi : 2 Yıl

   

  Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplum ve insan yaşamını çok boyutlu olarak etkilemiş, yaşam standartlarını yeni teknoloji ve araçlarla yükseltmiştir. Ulaşım araçları; ekonomik, sosyal, kültürel yararlar sağlamakta etkili olmuş ve öne çıkmıştır. Günlük yaşamımızın her safhasında trafik ile iç içe olmamız, motorlu araç ve sürücü sayılarının artması beraberinde "Trafik Güvenliği" kavramını ortaya çıkarmıştır. Tüm dünya ülkelerinde de kendini gösteren "Trafik Güvenliği" sorunu sebep olduğu ölüm, yaralanma, sakat kalma, sosyo-ekonomik kayıp, ölenlerin ve yaralananların yakınları ve aileleri üzerindeki psikolojik-sosyal etki ve çevre kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman, kişi ve yer durumuna bağlı olmadan meydana gelen trafik kazaları, özelliği sebebiyle tüm kamuoyunu etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Gelişme süreçlerini büyük ölçüde tamamlayan ülkelerde; trafik güvenliğine yönelik çalışmalara da büyük ağırlık verilmekte, karayolu ulaşımı ve trafik konularında çeşitli kurumlarda eğitim verilmekte, uzmanlar yetiştirilmekte, çeşitli araştırmalar yapılmakta, bu araştırmalar sonucunda önlemler alınmakta, sosyal kampanyalar düzenlenmekte, özetle trafiğe yatırım yapılmaktadır. Motorlu araç ve sürücü sayısındaki artışın yanı sıra, ülkemizin gelişmeye yönelik hamleler içerisinde olması, nüfusun hızla artması, düzensiz yapılaşma ve teknolojik gelişmelerin yeterince takip edilememesi, trafik kazalarını arttırmakta ve trafik güvenliği sorununun çözümünü de güçleştirmektedir. Trafik güvenliği; alt yapı hizmetlerinin tam ve sürekli yapılmasının yanı sıra, trafik eğitiminin yaygınlaştırılması ile sağlanabilir.
  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :