• Öğrenci Kontenjanı : I.Öğretim :30

  Puan Türü : YGS 6

  Öğretim Süresi : 2 Yıl

   

  BÖLÜMÜN KONUSU

  Üretim, ticaret ve lojistik birbirlerinin ayrılmaz bütünleyicileridirler. Dolayısıyla bir malın üretim noktaları ile tüketim noktaları aynı yerde değilse lojistiğe her zaman ihtiyaç vardır. Öte yandan Türkiye, hem kalabalık nüfus yapısıyla büyük bir pazar olarak düşünüldüğünden, hem de doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde oluşacak fiziksel mal hareketlerinde avantajlı köprüsel konumu nedeniyle gitgide daha önemli bir hale gelmektedir. Ekonomik krize rağmen birçok yabancı lojistik şirketinin Türkiye’de partner aramaları ve şirket evlilikleri gerçekleştirmeleri bunun en önemli göstergelerindendir.

  Ürünlerin ilk hammaddesinden son ürün olarak tüketiciye ulaşana kadar olan serüveninde her aşamasında bir değer katıldığı için değer zinciri de denen ve yeni yüzyılla birlikte her geçen gün artarak karşımıza çıkan “Tedarik Zinciri Yönetimi” yaklaşımı günümüzde işletmeleri neredeyse tüm faaliyetlerinde zincir odaklı bir bakış açısına sahip olmaya zorlamaktadır.

  Programımız günümüzdeki modern kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu çevreci bir bilince ve tedarik zinciri odaklı bir bakış açısına sahip, küresel rekabet ortamındaki gelişmeleri izleyerek sektörel uygulamalarda yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır.

   

  ÇALIŞMA ALANLARI

  Lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir. Ayrıca dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar lisansüstü eğitimleriyle birlikte akademik alanda da istihdam imkânı bulabilirler.

   

  DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

   

  İşletme

  Lojistik Yönetimi

  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

  Ulaştırma ve Lojistik

  Uluslararası Finans

  Uluslararası Lojistik

  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

  Uluslararası Lojistik Yönetimi

  Uluslararası Ticaret

  Uluslararası Ticaret ve Lojistik

  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :