• BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

  Önlisans düzeyinde eğitim-öğretim veren programımız sektörün teknik eleman gereksinimini karşılamak ve Bilgisayar Programcılığı konusunda nitelikli programcılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Programımızda, öğrencilerimize programlama alt yapısı ve problem çözme yeteneği kazandırmak amacıyla, temel programlama bilgileri üzerinde önemle durulmakta, bunun yanında değişen teknolojiye paralel olarak veri tabanı uygulamaları, Internet programcılığı, yerel ve genel ağlar konularında gerekli bilgiler verilmektedir.
  Eğitimizin müfredatını teorik ve uygulamalı dersler ile pratik çalışmalar dediğimiz yaz stajları oluşturur. Öğrencilerimiz teorik derslerini kendilerine ait dersliklerinde, uygulamalı derslerini ise yüksekokulumuzun laboratuarında ve bilgisayar programcılığı programının laboratuarlarında gerçekleştirirler. Stajlar ; üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde kamu yada özel kurum ve kuruluşlarda yapılır. Genelde öğrencilerimiz ilk iş tekliflerini staj yaptıkları kurum ve kuruluşlardan alırlar. Bu durum öğrencilerimizin gelecekteki iş yaşamını doğrudan etkilediği için uygun seçilmiş staj yerinin ve pratik çalışma dalının önemi oldukça büyüktür.

  Okul içinde ve dışında uyumlu, çalışkan, yetenekli öğrencilerimiz, burs karşılığında asistan öğrenci olarak görevlendirilirler. Asistan öğrenci kontenjanı Üniversite Senatosunca her yarıyıl başında ilan edilir.

  Nüfusun artması ve rekabet ortamının gelişmesi meslek sahibi kişilerin iş bulma olanağını her geçen gün zorlaştırsa da, Türkiye'de ve dünyada program geliştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli teknik elemana her zaman ihtiyaç olduğu bir gerçektir.

  Özverili ve nitelikli öğretim elemanlarımızla, sık sık yenilenen ders plan ve içeriklerimizle, araç ve gereçlerimizle, iki yıllık eğitim-öğretim süresi sonunda:

  * Programlama dillerini ve işletim sistemlerini etkin kullanabilen,
  * Özgüveni yüksek,
  * Sektördeki hızlı gelişmeleri izleyip onlara uyum sağlayabilen,
  * Yeniliklere açık,
  * Ekip çalışmasına yatkın,
  * İnsan ilişkilerinde uyumlu, nitelikli birer teknik eleman (programcı) olarak mezun olabiliyorlar.

  Mezunlarımız hemen iş hayatına atılarak, aldıkları hizmet içi eğitimlerle hem kendilerini geliştirebiliyorlar, hem de mesleklerinde kolayca ilerleyebiliyorlar. Hemen hemen her alanda faaliyet gösteren orta ve küçük ölçekli kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı, Sistem Destek Elemanı, Bilgisayar Eğitmeni, Yazılım Uzmanı ,Uygulama Programcısı, Ağ Sorumlusu, Analist Programcı, Teknik Danışman, Web Tasarımcısı, İnternet Programcısı, Yazılım Koordinatörü, Proje Müdürü olarak görev yapabiliyorlar.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Serkan YEŞİLIRMAK syesilirmak@hotmail.com