• Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu, küreselleşmenin getirdiği ülkelerarası artan karşılıklı bağımlılığın ve giderek genişleyen ekonomik kapasitenin değerlendirilebilmesi anlamında son derece hayati bir rol oynayacak olan dış ticaret eğitimini en iyi şekilde vermeyi amaçlamaktadır.

    Dış Ticaret mezunları, küçük ve orta boy işletmelerden çokuluslu kurumlara kadar her sektör ve ölçekten şirkette özellikle iç ve dış ticaret, üretim, lojistik, turizm, nakliye ve gümrük hizmetleri alanlarında görev alabilirler.

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu : Öğr.Gör.Hamza ÖZKAN hamzaozkan@balikesir.edu.tr