• Elektrik enerji sektörü, Global olarak değişen Pazar ve rekabet şartları sebebiyle sürekli ve hızlı bir gelişim

    göstermektedir. Çünkü insanların günlük yaşamındaki tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında; teknoloji kullanımı ve hizmet alımı ihtiyacı çok artmıştır. Ayrıca dünyada enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve ihtiyacın sürekli artması, elektrik enerjisine olan bağımlılığı giderek artırmaktadır. Bu anlamda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve verimli kullanımı giderek daha da önemli hale gelmiştir. Günümüzde teknolojik gelişmeler bu ihtiyacı karşılamak için hızla ilerlerken, servis ve imalat anlamında yeni bir sektör ve istihdam alanı doğmuştur. Bu alanda faaliyet gösteren dünya ölçeğinde firmalar ortaya çıkmıştır. Ve ürün çeşitliliği hızla artmıştır. Bunların yanı sıra sektördeki rekabet, gün geçtikçe daha yoğun bilgi kullanımı gerektirir hale gelmiştir. Ülkemizde yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak elektrik enerji sektöründe; üretim ve servis ağı anlamında gelecekte önemli yatırımlar olacağı, dolayısı ile istihdamda artışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Programımızda; ülkemizin elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve verimli bir şekilde kullanılması aşamalarının yanısıra, elektrikli cihazların tamir ve bakım safhalarında da gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, nitelikli ara eleman yetiştirilmektedir.

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu : Öğr.Gör.Hamza ÖZKAN hamzaozkan@balikesir.edu.tr