• İNŞAAT PROGRAMI

  PROGRAMIN ÖĞRETİM ELEMANLARI

  · Öğr. Gör. Erdim KIRDAR

   

  MEVCUT ŞARTLAR:

  2 derslik, 1 teknik resim sınıfı, 1 atölye, 1 bilgisayar laboratuarı

  İNŞAAT PROGRAMININ AMACI:

  İnşaat programın amacı, mimari projeyi yorumlayıp, uygulayabilen, gerektiğinde proje tasarımı ve çizimini yapabilen, bilgisayar kullanmasını bilen, mimari-betonarme konularındaki paket programlarla tasarım ve çözümleme yapabilen, özellikle AutoCAD Word ve Excel gibi çok amaçlı programlara hakim, inşaat malzemelerinin özellikle çimento ve betonun özelliklerini bilen, beton karışım hesabı yapan, keşif, metraj, hakediş düzenleyebilen, topografya, aplikasyon konularında bilgili, arazi ölçümü yapabilen, İnşaat malzemelerinin standartlara uyup uymadığını deneylerle tespit eden, Yapıların temel projelendirme safhasında zemin tahkiki olarak isimlendirilen çalışmaları deney yoluyla yapabilen, Zemin ve hidrolik konusunda temel bilgi ve uygulamada elde edilen neticeleri yorumlayabilen, , edindiği teorik bilgileri staj döneminde pekiştiren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ara elemanlar (İnşaat Teknikeri) yetiştirmektir.

  PROGRAMIMIZIN ÖNEMİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

  Çağımızda teknolojik gelişim, tüm ulusların temel hedefi haline gelmiştir. Teknolojik gelişimin temelinde ise bilimsel çalışma ve araştırmalar yatmaktadır. Üniversitelerimiz, bilimsel araştırmaya dayalı eğitim-öğretim yoluyla, eğitimin ülke kalkınmasındaki önemli rolünü pekiştirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Teknolojik gelişim sürecinde; emek, sermaye ve doğal kaynaklar kadar bir başka önemli unsur da yetişmiş insan gücüdür. Bu nedenle eğitim; bilgili, düşünen, üreten ve karşılaşılan problemleri çözebilen nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından günümüzde her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır

  Ne var ki yaşadığımız depremlerden sonra; genel olarak yapılarımızın kalitesi, proje uygulanırken yapılan yanlışlıklar, denetimlerin ve iş ahlâkının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Tüm bunlardan sonra inşaat sektörüne ara eleman yetiştiren meslek yüksekokullarının inşaat programından mezun olan öğrencilerin önemi bir kez daha anlaşılmıştır.

  Programımızda iş ahlâkının yanında teorik derslerde, gelişen teknolojiye paralel olarak mesleğimizin içerdiği tüm konular öğrencilerimize verilmektedir. Verilen teorik bilgilerin uygulamalı olarak teknik resim, meslek resim, atölye uygulama derslerinde pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Mimari projelere ait maket çalışmaları yapılarak ortaya çıkan örneklerin minyatür boyutlarında görülmeleri sağlanmaktadır. Atölye uygulama derslerinde kalıp yapımı, betonarme donatısı hazırlama, duvar örgüleri, çatı sistemleri, sıva, badana, boya, kartonpiyer işleri, yalıtım, alçı sıva, her türlü döşeme kaplama çeşitleri uygulaması yapılmaktadır.

  Ayrıca; konu ile ilgili resmi kuruluşlara ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel firmalara ait şantiyelere teknik geziler yapılarak öğrencilerin piyasada yapılan çalışmaları yerinde görmeleri sağlanmaktadır.

  Bilgisayar laboratuarımızda ise öğrencilerimizin uygulamalı AutoCAD ve çok değişik paket programlar kullanma olanağı vardır.

  İnşaat Programı olarak her geçen gün artan nitelikli eğitimimiz ile bilgi ve beceri sahibi, uygulamacı, teknik düzeyi yüksek, teknik elemanlar yetiştirmekteyiz.

  İnşaat sektörünün özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki önemi nedeniyle; teoriyi uygulamaya aktarabilen, teknik ve genel konular arasında denge kurabilen, her türlü teknolojik gelişmeye uyum sağlayabilen ihtisas sahibi elemanların yetiştirilmesi görevini Dursunbey Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı, kendine ilke edinmiştir.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :