• TEKSTİL PROGRAMI

  PROGRAMIN ÖĞRETİM ELEMANLARI

  · Öğr. Gör. Sibel BAYAR 
  · Öğr. Gör. Arzu PİLEVNE

  PROGRAMIN AMACI

  Türk hazır giyim sektörü çağın gereklerine uygun uluslararası standartlarda üretim yapmak zorundadır. Belirlenen hedeflere ulaşılması ancak, kaliteli, ucuz, seri üretim ile mümkündür. İstenilen nitelikte bir üretimin gerçekleştirilmesi ancak bu alanda yetişmiş kaliteli iş gücünü gerektirmekte olup, nitelikli iş gücünün oluşturulmasında eğitim ile mümkündür.
  Tekstil Programında; üretim, ürün geliştirme, tasarım, pazarlama ve yönetim konularında gerekli olan ve yeterli donanıma sahip ara elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  PROGRAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

  Tekstil Endüstrisi; dokuma, iplikçilik, örme, trikotaj, konfeksiyon, terbiye ve kalite kontrol konularını kapsayan geniş bir sektördür.

  Konfeksiyon dalında eğitim veren programımızda iş ahlâkının yanında, teorik derslerde gelişen teknolojiye paralel olarak mesleğin içerdiği tüm konular öğrencilere verilmektedir. Verilen teknik bilgilerin her türlü teknik donanıma sahip olan konfeksiyon atölyemizde yapılan uygulamalarla pekiştirilmesi sağlanmakta ve öğrencilerimize çalışma ortamında alınması gereken iş güvenliği tedbirleri hakkında gerekli bilgiler verilmektedir.

  Programda, konfeksiyon işletmelerinde genel organizasyon ve planlama bilgisi verilerek öğrencilerimize piyasaya yönelik seri üretim yaptırılmaktadır.

  Tekstil sektöründe firmalara teknik geziler düzenlenerek, öğrencilerin piyasada yapılan çalışmaları yerinde görmeleri sağlanmaktadır.

  Tekstil programında konfeksiyon sektörüne iyi eğitilmiş ve nitelikli ara elemanlar yetiştirilmektedir. Mezunlarımız, eğilimleri ve yeteneklerini geliştirerek işletmelerin üretim birimlerinde başarı ile mesleklerini sürdürmeleri sağlamaktadırlar.

  MEVCUT ŞARTLAR:

  2 derslik, 1 teknik resim sınıfı, 1 atölye, 1 bilgisayar laboratuarı

  MEZUNİYET ÜNVANI:
  Meslek Elemanı

  Tekstil sanayi Türkiye ekonomisinin önemli üretim kollarından biridir. Gerek hammadde kaynağı, gerekse istihdam açısından ülkemizin yapısına uygun olan Hazır Giyim üretimi diğer ülkelerle rekabet edebilecek düzeye gelmiştir ve gelişmesini sürdürmektedir. Bu bağlamda tekstil-konfeksiyon alanında iyi yetişmiş, nitelikli elemana duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Sizlere tekstil sektörünün bu ihtiyacına cevap verebilme olanağı sunuyoruz.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :