• Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

  PROGRAMIN ÖĞRETİM ELEMANLARI

  Öğr.Gör.Ali ÇİÇEK 
  Öğr.Gör.Hüseyin ŞAHİN
  Öğr.Gör.Yıldız GERDAN

   

  Program Dursunbey Meslek Yüksekokulu bünye- sinde 2005/2006 güz yarıyılında öğretim faaliye- tine geçmiştir. Programın açılmasında Dursunbey yöresi Gügü köyünden çıkan ve dünyada ikinci rezerv yeri olarak bilinen ametist taşı, programın açılmasında en önemli faktörlerden biridir. Tasarım, taş ve metal olmak üzere üç temel branşta teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

  Tasarımla ilgili temel takı tasarımı ilkeleri doğrultu- sunda geçmişten günümü- ze kadar her türden form ve figürlerden yararlana- rak yeni ürünlerin tasarlanması, süs taşı kıymetli ve yarı kıymetli süs taşlarının ham yada işlenmiş halde tanınması ve isimlendirilmesi, arazide ham olarak tespit edilmesi ve çıkartılması, bunların muhtelif yöntemlerle işlenerek mamul hale getirilmesi, metalle ilgili el işlemeciliğine yönelik malzemelerin tanıtımı ve kullanım teknikleri kuyumculuk meslek bilgisi ve değerli metallerle takı üretimi konularını içerir.
  Programa ait üç atölye bulunmaktadır:
  - Uygulamalı Takı Üretim Atölyesi
  - Takı Tasarım Atölyesi
  - Süstaşı Atölyesi

  İstihdam Alanları:

  Kuyumculuk sektöründe değerli taş, tasarım, satış, mücevher imalatı vb. branşlarda faaliyet gösteren fabrika ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

  Mevcut Şartlar: 2 derslik, 1 teknik resim sınıfı, 3 atölye, 1 bilgisayar laboratuarı

  Mezuniyet Ünvanı:  Tekniker

  RESİM GALERİSİ

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu :