Değerlerimiz

Üniversitemizin Temel Değerleri

  • Akademik Mükemmellik ve Özgürlük
  • Çevre Bilinci
  • Etik Değerlere Bağlılık
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
  • Sosyal Sorumluluk
  • Yenilikçilik
  • Eğitim Kalitesi
  • Bilimsel Özerklik
  • Paydaşlar ile İşbirliği