Üniversitemiz

İdari Takvimi

2017 YILI İDARİ TAKVİMİ

04 Ocak Taşınır Mal Yönetmeliğinin 38. maddesinin 3. fıkrası gereği Harcama Birimleri ambar kodları, açık adresleri ve taşınır kayıt kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını gösterir listelerin gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

05 Ocak Personel Adres ve Telefon Bilgilerinin hazırlanarak gönderilmesi, (Sivil Savunma Uzmanlığı) [Ek 1, Tablo 5.1]

05 Ocak YÖKSİS Programı kapsamında idari personel ile ilgili istenilen bilgilerin yazı ve e-posta (svlsvn@balikesir.edu.tr) olarak gönderilmesi, (Sivil Savunma Uzmanlığı)[YÖKSİS Formu]

11 Ocak Her yıl eğitim-öğretim yılı başında Fakülte ve Yüksekokullara kayıt olan, yatay-dikey geçişle gelen-giden, mezun olan, başarısızlık veya diğer sebeplerden kaydı silinen öğrenci sayılarının bildirilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

14 Ocak Demirbaş ve Ambar Sayım Cetvellerinin gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

18 Ocak Tüm harcama birimlerince Taşınır Mal Yönetmeliği 34. maddesinin (b) bendi gereğince Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri muhasebe kayıtları ile karşılaştırılıp onaylanması için gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

28 Ocak Kitap isteklerinin gönderilmesi, (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) [Ek:Kitap İstek Formu]

29 Ocak Yıl içi ihtiyaç duyulan akademik kadro tekliflerinin gönderilmesi, (Personel Daire Başkanlığı)

29 Ocak Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurul, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının CD ile gönderilmesi, (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)

29 Ocak Tüm harcama birimlerince Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34. maddesinin (b) bendi gereğince harcama birimleri Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri ve en son kullanılan T.İ.F. numarasını gösterir tutanağın taşınır konsolide görevlisine gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

29 Ocak Birim Faaliyet Raporlarının gönderilmesi. (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

29 Ocak Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

12 Şubat Güz Yarıyılı için Öğrenci Çıkışlarının gönderilmesi, (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) [Ek: Tablo1]

13 Şubat Demirbaş ve Ambar Sayım Cetvellerinin gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

25 Şubat Kitap isteklerinin gönderilmesi, (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) [Ek:Kitap İstek Formu]

29 Şubat Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

14 Mart Eğitim-Öğretim yılı Bahar Şenlikleri Kültür Faaliyetlerine Fakülte-Enstitü ve Yüksekokulların hangi faaliyetlerle katılacaklarının bildirilmesi, (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

24 MART Lisansüstü Kontenjanların bildirilmesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

25 Mart Fakülte Dekanlıkları, Enstitü Müdürlükleri ve Yüksekokul Müdürlükleri tarafından 25.02.2009 gün ve B.30.2.BAÜ.0.00.00.00.400-370/1680 sayılı yazımızla istenilen bilgilerin gönderilmesi, (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)

31 Mart Kitap isteklerinin gönderilmesi, (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) [Ek:Kitap İstek Formu]

31 Mart Tüm harcama birimlerince Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34. maddesinin 2. fıkrası gereği üç aylık tüketim malzemeleri çıkışlarını gösterir Tüketim Malzemeleri Listesinin muhasebe birimine gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

31 Mart Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

08 Nisan 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvim taslağının gönderilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

15 Nisan Akademik ve idari kadro ihdası, serbest bırakma, dolu-boş kadro değişiklikleri tekliflerinin bildirilmesi, (Personel Daire Başkanlığı) [Ek 1, Tablo 2.3 (a,b,c,d,e)]

15 Nisan 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Ders planlarının Türkçe-İngilizce ECTS-Ulusal kredileri belirlenmiş olarak gönderilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

15 Nisan 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Çift Anadal Ders planlarının Türkçe-İngilizce ECTS-Ulusal kredileri belirlenmiş olarak gönderilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

29 Nisan Kitap isteklerinin gönderilmesi, (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) [Ek:Kitap İstek Formu]

29 Nisan Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

27 Mayıs Kitap isteklerinin gönderilmesi, (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) [Ek:Kitap İstek Formu]

27 Mayıs 24 Saat Çalışma Planlarının iki nüsha hazırlanarak gönderilmesi, (Sivil Savunma Uzmanlığı) [Ek 1, Tablo 5.2]

31 Mayıs Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

09 Haziran Lisans ve önlisans derecesi verilen diploma programlarında Üniversitemiz tarafından önerilecek ilave yatay geçiş kontenjanları, yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarının bildirilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) [Ek 1, Tablo 3.5]

24 Haziran Bütçe Hazırlık bilgilerinin gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

24 Haziran Fakülte Dekanlıkları. Yüksekokul Müdürlükleri, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 04.01.2013 gün ve 11811414-040-14/64 sayılı yazımızla istenilen bilgilerin gönderilmesi, (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)

30 Haziran Tüm harcama birimlerince Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34. maddesinin 2. fıkrası gereği üç aylık tüketim malzemeleri çıkışlarını gösterir Tüketim Malzemeleri Listesinin muhasebe birimine gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

30 Haziran Bahar Yarıyılı için Öğrenci Çıkışlarının gönderilmesi, (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) [Ek: Tablo1]

30 Haziran Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

01 Temmuz Üniversite kayıtlarının yapılacağı tarihlere göre, kayıt yapılacak yer ve adreslerin bildirilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

01 Temmuz YÖKSİS Programı kapsamında idari personel ile ilgili istenilen bilgilerin yazı ve e-posta (svlsvn@balikesir.edu.tr) olarak gönderilmesi, (Sivil Savunma Uzmanlığı)[YÖKSİS Formu]

15 Temmuz Üniversite birimlerince hazırlanan bütçe tekliflerinin gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

22 Temmuz Üniversite birimlerince hazırlanan performans programlarının gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

22 Temmuz Üniversitemiz birimlerince hazırlanan birim performans programlarının gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

25 Temmuz Fakülte Dekanlıkları, Enstitü Müdürlükleri ve Yüksekokul Müdürlükleri tarafından 25.02.2009 gün ve B.30.2.BAÜ.0.00.00.00.400-370/1680 sayılı yazımızla istenilen bilgilerin gönderilmesi, (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)

29 Temmuz Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

15 Ağustos Başarı oranlarının gönderilmesi, (Ayrıca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ogris@balikesir.edu.tr adresine mail olarak gönderilmesi) [Ek 1, Tablo 1.1]

26 Ağustos Bilimsel Faaliyet Raporlarının gönderilmesi, (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü) [Ek 1, Tablo 1.2]

31 Ağustos Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

31 Ağustos Faaliyet raporlarının gönderilmesi (Ayrıca Yazı İşleri Şube Müdürlüğünün yazi@balikesir.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi)[Ek 1, Tablo 1.3]

09 Eylül 2016-ÖSYS Ek Yerleştirmede kullanılacak kontenjanların saptanması amacıyla, kayıt yaptıran aday sayılarının bildirilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

19 Eylül DGS Ek Yerleştirmede kullanılacak kontenjanların saptanması amacıyla, kayıt yaptıran aday sayılarının bildirilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

30 Eylül Tüm harcama birimlerince Taşınır Mal Yönetmeliği 34. maddenin 2. fıkrası gereği üç aylık tüketim malzemeleri çıkışlarını gösterir Tüketim Malzemeleri Listesinin muhasebe birimine gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

30 Eylül Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

17 Ekim Devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerin öğrenim ve kayıt durumlarının bildirilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

17 Ekim Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programlarına kesin kayıt yaptıranların bildirilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

21 Ekim 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesine göre (Bir eğitim-öğretim yılı veya yalnız Güz dönemi için) görevlendirilen öğretim elemanlarının bildirilmesi, (Personel Daire Başkanlığı) [Ek 1, Tablo 2.5]

31 Ekim Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

11 Kasım 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacak yükseköğretim programlarının kontenjanları ile koşullarının bildirilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

24 Kasım Lisansüstü Kontenjanlarının bildirilmesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

25 Kasım Fakülte Dekanlıkları, Enstitü Müdürlükleri ve Yüksekokul Müdürlükleri tarafından 25.02.2009 gün ve B.30.2.BAÜ.0.00.00.00.400-370/1680 sayılı yazımızla istenilen bilgilerin gönderilmesi, (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)

30 Kasım Elektronik kaynak isteklerinin gönderilmesi (E-kitap, veritabanı) (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

15 Aralık Önlisans derecesi verilen diploma programlarında üniversiteler tarafından verilmesi önerilecek ilave yatay geçiş kontenjanları, yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile yatay geçiş kontenjanlarının bildirilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

26 Aralık Fakülte Dekanlıkları. Yüksekokul Müdürlükleri, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 04.01.2013 gün ve 11811414-040-14/64 sayılı yazımızla istenilen bilgilerin gönderilmesi, (Yazı İşleri Şube Müdürlüğü)

30 Aralık Tüm harcama birimlerince Taşınır Mal Yönetmeliği 34. maddenin 2. fıkrası gereği üç aylık tüketim malzemeleri çıkışlarını gösterir Tüketim Malzemeleri Listesinin muhasebe birimine gönderilmesi, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)