Üniversitemizi

Neden Seçmelisiniz?

  • BAUN
  • Aday Öğrenci

Neden BAÜN?


Üniversitemize adını veren Balıkesir; Ayvalık, Altınoluk, Edremit, Erdek ve Gönen gibi sayısız tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçeleriyle birlikte, bir kültür ve turizm cenneti olarak önemli bir cazibe merkezi konumundadır. İzmir, Manisa, Bursa, Çanakkale, İstanbul başta olmak üzere; büyük kentlere yakınlığı ile ulaşım kolaylığı da sunan, coğrafi konumu nedeniyle Marmara’yı başta Ege ve diğer bölgelere bağlayan ilimiz, kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımı için planlanan tüm yatırımların merkezinde bir geçiş noktası durumundadır.Genç bir üniversite olmasına rağmen BAÜN, tarihi kökenleri bakımından güçlü olduğu kadar araştırmada, eğitim-öğretimde, uzman ve ara eleman yetiştirmede alanında öncü Fakültelere, Enstitülere, Yüksekokullara ve Meslek Yüksekokullarına sahiptir. BAUN tüm birimlerinde modern derslik ve uygulama alanlarına sahiptir.Üniversitemiz, yaptığı bilimsel çalışmalar ve eğitim-öğretimin yanı sıra bünyesindeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yetiştirilmelerini de ele alarak daha çağdaş, daha dinamik, daha yaratıcı, daha paylaşımcı ve ruhsal yönden sağlıklı bir yapıya kavuşabilmelerine olanak vermekte, mevcut enerjilerini olumlu yönde kullanabilmeleri adına bir dizi faaliyetler yürütmektedir. Öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve sportif anlamda geniş yelpazede faaliyet yürüten öğrenci topluluklarına üye olabilmektedirler.Öğrenci toplulukları faaliyetlerini akademik danışmanlar gözetiminde yıl boyu etkin şekilde sürdürmekte, çalışmalarını sergi, konser, gösteri, şenlik, dinleti, konferans ve yarışma olarak Balıkesir ile paylaşmaktadır. Nisan-Mayıs aylarında düzenlenen “Bahar Şenlikleri”nde öğrencilerimiz aktif rol üstlenmektedir.BAÜN’de farklı branşlarda sportif faaliyetlere olanak tanıyan ve öğrencilerin kullanımına açık modern spor tesisleri bulunmaktadır.Çağış Yerleşkesine toplu ulaşım, modern ve güvenli yollar üzerinden, Balıkesir Toplu Taşıma işletmesinin otobüsleri ile sağlanmaktadır.Üniversitemiz öğrencileri, şehir merkezinde ve kampüs alanında KYK ve özel işletmelerin yurtları başta olmak üzere alternatif barınma olanaklarına sahiptir. İhtiyacı olan birçok öğrencimize başarıyı teşvik eden ve ödüllendirmeyi amaçlayan Balıkesir Üniversitesi Vakfı aracılığıyla burs sağlanmaktadır. Ayrıca her okulda belirli oranlarda ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz yemek imkânı sunulmaktadır. Üniversitede Ücretsiz kıyafet temin edilebilen Giysi Park Mağazası hizmet vermektedir.Üniversite yemekhanelerinde öğrencilere hesaplı ve kaliteli yemek hizmeti verilmektedir. Üniversitede öğrencilere hizmet veren, süpermarket, kafeterya ve kantinler mevcuttur.Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesinde etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda gerekli bilgi kaynaklarını toplayarak kullanıcılara ulaştıran Merkez Kütüphane Rektörlük binasında hizmet vermekte olup, danışma kaynakları, kitaplar, süreli yayınlar ile etkin hizmet sunmaktadır.Üniversitemiz genel eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Avrupa Birliği Eğitim Programları ile ilgili önemli çalışmalar yapmaktadır. “Gençlik Programları” çerçevesindeki etkinliklere Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezimiz aktif olarak katılmakta olup, Merkezimizin gençlik programlarına, ev sahibi kuruluş ve gönderici kuruluş olarak akreditasyonu devam etmektedir. Öğrencilerimizin, çeşitli değişim programları ile yurtdışında dönemsel eğitim ve staj olanakları bulunmaktadır. Balıkesir Üniversitesi 2011 yılında Avrupa Komisyonuna Diploma Eki Etiketi için başvurmuş ve Komisyon tarafından aynı yıl Diploma Eki Etiketi ile ödüllendirilmiştir. Böylece Balıkesir Üniversitesi’nin Bologna Süreci kapsamında öğrencilerine verdiği diploma eklerinin doğruluğu ve tanınılırlığı Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.Üniversitemiz Bologna Süreci kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde kurumsal ve bölümler itibariyle bilgi paketini oluşturmuş ve üniversitede verilen derslere ilişkin AKTS kredilerini belirlemiştir. Üniversitemiz 2014 yılında Avrupa Komisyonu tarafından AKTS Etiketi ile ödüllendirilmiştir. Söz konusu ödül, Bologna Süreci kapsamında yürütülen AKTS uygulamalarının Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığını göstermektedir.


Araştıran, sorgulayan, girişimci, görev ve sorumluluk bilinci taşıyan, bilimsel analiz ve sentez yetileri gelişmiş, evrensel öğeleri benimsemiş, insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı, kültürel, sanatsal ve sportif kapasiteye sahip, düşüncelerini özgürce ifade edebilen nitelikli bireyler yetiştiriyoruz.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

İçerik Sorumlusu: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Ali ÖZTÜRK
--->İletişim