Üniversitemiz

Öğrenci Toplulukları

  • BAUN
  • Öğrenci Toplulukları

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ-SKS DAİRE BŞK.

Öğrencilerin pozitif ve sosyal ilimlerin ışığında, milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, fıtratlarıyla barışık, ahlaki ve insani bütün evrensel değerleri özümsemiş, topluma saygılı, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, girişimci, bulunduğu çevredeki olumlu ve olumsuz her türlü gelişmeye duyarlı, sahip olduğu haklarının, özgürlüklerinin ve sorumluluklarının bilincinde olan ve bunları etkin bir biçimde kullanabilen, tarihsel ve kültürel olarak sahip olduğu değerlerinin ve potansiyelinin farkında olan, mevcut imkan ve şartları en verimli biçimde kullanabilen bilgili ve özgüven sahibi, olarak topluma kazandırılması amaçlar.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Erdoğan BÜLBÜL
Ayrıntılar

Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak aikido sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, Üniversite bünyesinde aikidoya ilgi oluşturacak etkinliklerde bulunmak, topluluk olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçları karşılamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Barış ŞENTUNA
Ayrıntılar

Milletimizin gözbebeği olan genç nesile tarih şuuru kazandırarak ceddinden aldığı mirası şerefle ve azimle taşıma ruhu kazandırmak, geleneklerine bağlı ancak modern, dünü unutmayan bugünü yaşayan ve yarınlara emin adımlarla yürüyecek gençlik oluşturmak, vatana, milletle, devlete ve dahi insanlığa sevdalı, özünün farkına varmış erdemli bir öğrenci topluluğu oluşturmak, bu minvalde konferansla söyleşiler, panel, forum, seminerler, şiir dinletileri, konserler, tiyatro, anma günleri düzenlemek, teknik geziler ve kültürel geziler düzenleyerek öğrencilerin mesleki hayata hazırlanması ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, üniversite içerisinde faaliyet gösteren diğer topluluklarla koordinasyon sağlayarak ortak program, etkinlik ve proje hazırlamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Doç.Dr.İbrahim AYDIN
Ayrıntılar

Aktif Yaşam Topluluğu, hiçbir siyasi, ideolojik görüş ve siyasi çıkar gütmeden, topluluk üyelerinin kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak, topluluk üyelerine seminer, konferans ve teknik gezi olanakları tanımakla beraber, iş ve staj olanakları sağlamak.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özay Umut TÜRKAN
Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerinin alternatif enerji kaynaklarıyla ve bunların kullanımıyla ilgili bilgi paylaşımı, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılarak Üniversitemizi temsil etmek, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamalı olarak geliştirilmesini sağlamayı ilim ve medeniyet alanlarındaki geçmişten günümüze dek görülen tüm gelişmeler ışığında mesleki, sosyal, kişisel, ilmi, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, maddi-manevi topluma mal olan tarihi ve manevi şahsiyetleri düşünce dünyalarıyla tanıtıp yaşatmak ve öğrencileri sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman:


Ayrıntılar

Topluluğumuzun amacı Okulumuz bünyesinde yer alan öğrenciler ve Çevre Halkının herhangi bir acil durum afet (Yangın Deprem Sel v.s) ve Olağanüstü Hal durumunda gerekli olan arama kurtarma ve ilk yardım beceri ve bilgileri hakkında bilgilendirme ve gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamaktır.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Davut AKTAŞ
Ayrıntılar

Öğrencileri gelişen ve globelleşen dünya karşısında yerli sanayimizi daha verimli ve işler hale getirmek, Üniversitemizin teknik bilgi ve birikimini sanayinin tecrübesiyle birleştirerek geleceğin iş dünyasında etkin rol oynayacak öğrencileri hazırlanmalarını sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman:


Ayrıntılar

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ ün hayata dair fikir ve düşüncelerini, çağdaş görüşlerini tüm öğrencilerimiz tarafından bilinmesini sağlamak için kurulmuştur. Konu ile ilgili panel ve konferanslar düzenlenmesi, önemli tarihlerde günün anlam ve önemine ait söyleşiler ve gösteriler hazırlayarak sunmaya çalışırlar.
Akademik Danışman: Prof.Dr.Mehmet ÜNLÜ


Ayrıntılar

Atalarımızdan süregelen atçılık sporu geleneğini sürdürmek, üniversitemiz bünyesinde bu konuda yeteneği olan arkadaşlarımızın yeteneklerini kullanma fırsatı sağlamak, at sevgisini aşılamak, uygulama ve araştırma çiftliğindeki atların (bakımı, beslenmesi, sağlığı, antremanı vb konularında öğretilen bilgiler doğrultusunda) her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, biniş konusunda bilgi ve eğitim vermek, geziler düzenlemek.
Akademik Danışman: Prof. Dr. M. Ali AZMAN


Ayrıntılar

Başta Türk Dünyası olmak üzere Asya, Avrupa ve Ortadoğu bölgelerine yönelik araştırmalar yapmak; seminer ve konferanslar düzenlemek, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmasını sağlamak, öğrenciler arasında ekip çalışmasını ve birlik ruhunu canlandırmak ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Avrasya Ülkelerinin farklılıklarının ötesinde, bu coğrafi bölgenin ortak kültürel yapısını ön plana çıkarmak ve bununla birlikte bu topraklar üzerindeki toplumları daha ileri götürebilecek fikirler üretmek.Topluluk etkinliklerinde üniversitemizin ve diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile ortak çalışmalar yapmak ve azami düzeyde yardımlaşmak.-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp da üniversitemizin öğrencisi ve Avrasya Coğrafyasının bir mensubu olan kişilere etkinliklerde yer vermek, karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak.
Akademik Danışman: Prof.Dr.Sebahattin ŞİMŞİR


Ayrıntılar

Türk ve Azerbaycan uyruklu öğrenciler arasında dostluk ilişkilerini güçlendirmek. Bu amaçla, önemli insanları bir araya getirilmesini sağlamak, Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye Üniversitelerini, Türk öğrencilerin Azerbaycan Üniversitelerini ziyaret etmelerini sağlamak, önemli gün ve bayramların birlikte kutlanmasını ve hatırlanmasını sağlamak.Öte yandan, Türkiye-Azerbaycan sınırları içerisinde tanıtılması ve Azerbaycan’ın milli manevi değerlerinin korunması, Azerbaycan’ın tarihinde rol almış önemli kişileri, yazarları, şairleri üniversite öğrencilerine tanıtmak ve yeni uluslar arası projeler üreterek üniversite öğrencilerinin bu konularda daha fazla bilinçlenmelerini sağlamak, Uluslararası platformlarda dayanışmalarını güçlendirmeyi ve kültürel bağları derinleştirmeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülay Ö.YILMAZ


Ayrıntılar

Balıkesirail Topluluğu İnterrail’ den alır. İnterrail ise Avrupa ülkelerini çok uygun fiyata ve sadece bir biletle dolaşmaktır, kısacası İnterrail Pass denile şey aslında gezginler için yapılmış bir tren biletidir. İnterrail ismi sadece biletle sınırlı kalmıi değildir., aynı zamanda gezgin ruhunu, Backpacker (Sırt Çantalı) ruhu dediğimiz yolda olma ruhunu, insanın yollarda kendine bir şeyler katabileceğine ve çok zor denilen öğrencilerin hep hayallerini kurduğu yerlere ulaşmanın aslında çok kolay olduğunu insanlara anlatmaktır.

Balıkesirail Topluluğu üniversitemiz öğrencilerini yeni coğrafyalara ulaştırmak, felsefik olarak gezgin ruhunu hissettirmek ve aynı zamanda yemek buluşmaları, yardım buluşmaları, kamp buluşmaları, oyun buluşmaları ile sadece bir topluluk olarak değil öğrencilere üniversite hayatında bir aile olmayı hedeflemeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Arş. Gör. Musa OFLAZ


Ayrıntılar

Yaşadığımız bilgisayar çağında öğrencileri bilgisayar ve internet konusunda gelişmelerini sağlamak için çalışmalar yapar. Konu ile ilgili söyleşi seminer ve konferanslar düzenlerler.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi M. Emin KORKUSUZ


Ayrıntılar

Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, Balıkesir Üniversitesi’ ne FRP (Fantasy Role Playing) (Fantastik Rol Yapma Oyunu) kültürünü, Fantastik Edebiyatı, Bilim Kurgu filmlerini aşılamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Arş. Gör. Hüseyin EZİRMİK


Ayrıntılar

Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, bisiklet sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, öğrencilerine bisiklet kullanmanın önemini anlatabilmek, bisiklet sporunu tekniğiyle öğretmek, faaliyetler ve toplu turlar düzenlemek ve üniversitemizi yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde temsil etmek topluluğun amaçları arasında yer almaktadır.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Davut AKDAŞBAÜNBİS HAKKINDA

Balıkesir Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (BAÜBİS) 2009 yılında bisiklete gönül vermiş öğrencilerin kurduğu bir topluluktur. BAÜBİS’in temel amacı, başta Balikesir Üniversitesi öğrencileri olmak üzere geçtiği her yolda bisiklet kullanımını sevdirmek ve yaygınlaştırmaktır. Üyelerini bisiklet parçaları,ilkyardım, trafikte bisiklet ve kask kullanımı konusunda yeterli düzeye getirmeyi amaçlar.BU TOPLULUĞA KATILMAK NEYİ SAĞLAR?

Birçoğumuzun binmesinden keyif aldığı bisikleti BAÜBİS’te kuracağınız arkadaşlıklarla tura çıktığınızda toplu bisiklet sürmenin keyfine varacaksınız. Bisiklet birçok taşıttan daha güvenilir ve çevrecidir, doğaya zarar vermez. Bisikletin en büyük katkısı ise genç ruhları özgürleştirmesidir. Bu özgürleşmeyi topluluğun yaptığı kamplarla taçlandırabilirsiniz. Balıkesir’i keşfedip bir köy kahvesinde kahvaltı yapabilir, sınav stresini hafta sonu turlarında atabilirsiniz. Her hafta sonu katıldığınız turlarda süreceğiniz bisiklet hala çocuk kalan yanınızı ortaya çıkaracaktır. Bisiklet kullanmak tüm çirkinliklerin arasında güzel kalabilmektir. Bisiklet kullanmak farklı olmaktır. En önemlisi sağlıklı yaşamdır. Şimdi bunca şeye rağmen kondisyonu, bisikletim yok, kaskım yok gibi şeyleri dert ediyorsan üniversiteli arkadaşım bu bir yarışma değil, bisiklet ve kask BAÜBİS’TEN. Şimdi kaygılarını bir kenara bırak. Bu topluluğa katılman için bisiklet sevmen yeterli. Her şeyi bırak ve turların, yeni yerler keşfetmenin tadını çıkar. Pedalla kal …BAÜNBİS NE YAPTI?

· Balıkesir çevresini tanıma gezileri. (Değirmen Boğazı, Gökçeyazı, Pamukçu, Kır Bahçesi kahvaltı, Çağış Köyü gezisi, İkizcetepeler Baraj Gölü gezisi, Nusret Köyü, Kampüs gezileri...vs.
· "Balıkesir'in ilçelerine pedallıyoruz!" platformu kurdu. (Ayvalık, Bigadiç,Bandırma,Kepsut)
· Çevreci yönlerimizi ortaya koydu.(Ağaç dikme, Çöp Toplama)
· Balıkesir'i, üniversiteyi, bisikleti tanıtıp, anlattı. (Seminerler, Konferanslar)
· Tanışma toplantıları yaptı.
· Gece gezileri(Perşembe akşamları).

BAÜNBİS ETKİNLİKLERİ

GÜNÜ BİRLİK TURLAR

Turlarımız genellikle Pazar günü yapılır (hava şartları uymadığı taktirde cumartesiye alınabilir). Tüm turlara 09.00’da Uludağ simit evinde çıkış yapılır (NEF yanı). Etkinliğe katılacak herkesin Perşembe akşamı yapılacak olan toplantıya katılması ve isim yazdırmış olması gerekir. Toplantıda tüm bilgiler (yer, yol, hava durumu, zorluk derecesi, mola ve güzergah bilgileri) verilir. Değişebilecek uygulamalar için birlikte ortak karar alınır. Bisikleti olmayanlar için topluluğa ait olan bisikletlerden temin edilir. Yol şartları en kolaydan başlar ve sene sonuna doğru zorlaşarak devam eder. · Değirmen Boğazı
· Pamukçu
· Köyler turu
· Gökçeyazı

KAMPLARIMIZ

Toplantıda yer, zaman, ücret bilgileri verilmekte ve ortak kararlar alınmaktadır. · Nusret kampı
· Susurluk kampı

UZUN TURLARIMIZ

· Çanakkale Şehitleri Anma Turu

Öğrencilerin para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri takip etmelerini sağlayarak özellikle borsa konusundaki teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmek, finansal okuryazarlık seviyelerini arttırmak, finansal yatırım araçlarının etkin kullanımını sağlayarak sürdürülebilir bir tasarruf bilinci oluşturmak, finans laboratuarında güncel paket programlar yardımıyla temel ve teknik analizler yapabilmelerini sağlamak, her turlu sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetler aracılığı ile sektör temsilcileriyle, öğretim üyeleriyle ve diğer paydaşlarla etkileşimleri sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Sinan AYTEKİN


Ayrıntılar

Briç sporuna gönül verenleri, seçkin bir topluluk içersinde bir araya getirmek, ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmak, turnuvalar düzenlemek, ülkemizde briç sporunu yaymak ve seviyesini yükseltmek, briç sporuna yeni başlayanlara ve briç bilgisini ilerletmek isteyenlere, briç kursu açmak, okullarda briç öğrenimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, briç sporu ile ilgili yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası yayınlara abone olmak, bilgisayar oyunları hazırlamak, kütüphanenin zenginleşmesini sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ziya AKSOY


Ayrıntılar

Dünya tarihinde önemli bir yer tutan Çanakkale Savaşı ile ilgili olarak öğrencilerimizi bilinçlendirir ve yaşanmış olayları yerinde incelemek amacıyla bu şehrimize geziler düzenler.
Akademik Danışman: Öğr.Gör.Dr.Ahmet UYSAL


Ayrıntılar

Günümüz koşullarında; ozon tabakasının zarar görmesi, hava kirliliği, küresel iklim değişikliği, yenilenebilir alternatif temiz enerjilere duyulan ihtiyaç, ekolojik dengenin korunması hakkında Üniversitemiz öğrencilerine sorumluluk duygusunu aşılamak, farkındalık oluşturmak, bilinç yaratmak, kirlilik vb. konularda bilimsel çalışmalar yapmak, kamuoyu oluşturmayı amaçlar.
Akademik Danışman:Doç.Dr.Burhanettin FARİZOĞLU


Ayrıntılar

Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, dağcılık sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, dağcılık ve kış sporlarına ilgi oluşturacak etkinliklerde bulunma, boş zamanlarında daha yararlı alışkanlıklar edinmelerini sağlama, günübirlik zirve yürüyüşleri, kamplı zirve yürüyüşleri (trekking), kaya tırmanışı etkinlikleri, doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı ve teknikleri, doğada keşif ve çevre temizliği etkinlikleriyle beraber, kampçılık ve ilk yardım malzemeleri, kamp ve yürüyüş düzeni, bitki örtüsünü tanıma ve bitki örtüsünden yararlanma, doğal yöntemler ile ateş yakımı ve temiz su elde etme, ekipman seçimi, erzak kullanımı, yön bulma ve ilk yardım eğitimlerini almalarını sağlama, doğada karşılaşılabilecek sorunlara karşı hazır, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip, yaşadığı çevre hakkında bilgi sahibi olan, çevresini koruyan sağlıklı kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunma, sosyal ihtiyaçlarını karşılama, eğitici konferanslar, seminer ve toplantılar düzenleme, diğer üniversite toplulukları ve özel kulüplerin düzenledikleri bu faaliyetlere katılma birbirleriyle tanışıp, kaynaştırmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU


Ayrıntılar

Cumhuriyetimizin 100.yılına yaklaşırken mevcut tarihi ve kültürel birikimleri değerlendirerek Türk Milletinin geleceğine yönelik bakış açısı geliştirmelerine, geleceğin değerlerini özümseyerek iyi insan, iyi vatandaş, iyi birey olma yönünde ihtiyaç duydukları sermayenin oluşumuna destek olmayı; üyeleri ve diğer üniversite öğrencileri için temel düşünce ve değerlerini yaşayacağı seçilmiş ortamlar ve seçenekler sunarak gönüllü sosyal yapılar içerisinde öğrencilerin daha güçlü ve bilinçli bir gelecek tasarlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Üniversitemize farklı sosyal çevrelerden gelen yerli ve yabancı öğrencilerin ortak düşünce ve değerlerimizden haberdar olarak mevcut sosyal yapılara uyumuna milli düşünce ve değerleri benimseyerek kendisi ve toplumuyla barışık fertlerin yetişmesine katkıda bulunmak ister. Bu yöndeki am açlarını başta temel duyarlılık kampanyaları olmak üzere konferans, panel, gezi, konser, söyleşi, sinema, serg,, yayın gibi bilimsel ve sosyal faaliyetler aracılığı ile gerçekleştirerek üniversitemizde farkındalık oluşturmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Öğr.Gör.Ahmet UYSAL


Ayrıntılar

Üniversitemiz Öğrencilerine edebiyatı ve özellikle kitap okumayı sevdirmeyi hedefler. Bünyesinde oluşturduğu Münazara gurubu ile de Üniversitemize münazara yarışmalarında temsil eder. Her yıl ülkemiz çapında şiir ve hikaye yarışması düzenleyerek diğer üniversiteler ile bütünleşmeyi sağlar. Yıl içinde şiir dinletileri ve konferanslar düzenler ve ayrıca kendi olanakları ile aylık dergi çıkartarak edebiyat alanında öğrencilerimizi bilgilendirmeye çalışırlar.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Ruhi İNAN


Ayrıntılar

Balıkesir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri topluluğunun genel amacı hızla gelişen innovatif bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitsel uygulamalara dönük takibinin yapılması, araştırması ve eğitim ve öğrenme sürecine etkili bir şekilde entegre edilmesini sağlamaktır.
Akademik Danışman: Doç. Dr. Tuncay SARITAŞ


Ayrıntılar

Elektronik Spor, kısa ismiyle eSpor, üniversitemizdeki bilgisayar oyuncularının birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak, oynncuları bilgisayar ve oyunlar hakkında bilinçlendirmek, bu konular hakkında daha düzenli ve bilgili davranmalarını sağlamak, oyuncuların sosyal ve kültürel alanda sorumluluk almalarını teşvik etmek, oyuncuların oyuna olan kabiliyetlerini ve yeteneklerini tespit edip, bu oyuncuların profesyonel oyuncu olmaları için gerekli yardımları sağlamak, üniversitemizin bilgisayar oyunları ve eSpor hakkında doğru bilinçlenmesini sağlamak ve gerekirse bu bilinçlendirmeyi Balıkesir şehrine sağlamaktır.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Ayhan İSTANBULLU


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerinin teknoloji ve endüstri alanında gelişmelerini sağlamak, sürekli ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak ve bu alanlarda çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Konu ile ilgili konferanslar ve geziler düzenleyerek öğrencilerimizin bilgilerini arttırırlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özay Umut TÜRKAN


Ayrıntılar

Ülkemizde gelişmekte olan sinema sektöründe üniversitemiz öğrencilerine etkin izleyici, yapımcı, senarist, yönetmen ve eleştirmenlik vasıflarını katmak, bir filmin, teorisini öğretme ve öğrenme işlerini hayata geçirecek, bu hususlarda konuşma ve paneller düzenlemek, film yapımına ilgisi olan topluluk üyeleriyle senaryo yazımı, film için ses, kamera ve ışık kullanımı, kurgulama ve özel efektler dersleri vermek, ayrıca film yapımına ilgili olan öğrencilerin yazımını öğrendikten sonra kendi senaryolarını üretmeleri ve geliştirip film haline getirmeleri desteklenip topluluk halinde hayata geçirilmesi, topluluğun ürettiği filmler ile üniversitemiz ve topluluk üyeleri adına festivallere katılmak, ilerleyen zamanlarda üniversitemizin öncülüğünde kısa film ve senaryo yarışmaları düzenleyerek diğer üniversiteler ile etkileşim içinde ulusal bir düzeye ulaşmak, tüm bunların sonucunda öğrencilere temel bilgileri öğreterek sinema sektörümüze bilgili ve kendini geliştiren elemanlar yetişmesine katkı sağlamak ve bilinçli film izleme yetilerini geliştirmeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Prof. Dr. Mustafa ÖZSARI


Ayrıntılar

Tarihi, Kültürel ve çevresel etkilere bağlı olarak neyin, nerede, ne zaman, ne şekilde ve hangi bileşimlerle yeneceğine ve içileceğine ilişkin öneriler sunma ve rehberlik etme, farklı kültürler ile yemekleri arasındaki ilişkiyi inceleyen, konusunda teorik ve uygulamalı bilgi beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak dünya mutfaklarına ait lezzetlerle arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya çıkarmak.
Akademik Danışman: Prof.Dr.Düriye BOZOK- Araş.Gör. Selin İLSAY


Ayrıntılar

Geleneksel Okçuluk Topluluğu uluslar arası ve ulusal alanda ok ve yay teknolojilerini takip etmek, bu gelişmelerden üniversitemiz öğrencilerini haberdar etmek, öğrenciler arasındaki bağları kuvvetlendirmek için gerekli görülen gezi, konferans, sportif faaliyet, söyleşi, panel, seminer, sempozyum ve ulusal alanlardaki müsabakalara katılma olanağı sunma ve benzeri sosyal aktiviteleri ata sporumuz olan okçuluk ile sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman:


Ayrıntılar

Yeni kurulan bu topluluğumuz Üniversitemiz öğrencilerini okul bitince hayatta başarılı olmaları amacıyla girişkenlik ruhunu aşılamayı amaçlamaktadır. Konuyla ilgili konferans ve paneller düzenleyerek konularında uzman kişileri davet etmektedirler.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Burhan AYDEMİR


Ayrıntılar

Üniversitenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak için saha çalışmaları niteliği taşıyan aktiviteler düzenlemek.
Akademik Danışman: Prof.Dr.Hülya GÜR


Ayrıntılar
Üniversitemiz öğrencilerine Türk Kızılay bilincini aşılamak, üyelerini, gönüllülerini ve çalışanlarını eğitmek, öğrencilerin Kızılay'ın faaliyetlerine katılmasını teşvik etmek, ilk yardım, doğal afetler, salgın hastalıklar konusunda eğitimler vermek, Üniversitemizde gönüllü kan verme alışkanlığını sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Onursal BUĞRA


Ayrıntılar

Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin iş dünyasında önemli konumlara gelmiş lider sıfatlı insanlarla bir araya getirmek ve öğrencilerin içlerindeki liderlik duygularını ön plana çıkartarak iş hayatında önemli konumlara gelmelerini sağlamak. Üniversitemizde çeşitli etkinlikler düzenleyerek firma CEO’ larını, genel müdürleri konuşmacı olarak ağırlarken öğrencilerle bir araya gelip onlara tecrübelerini aktarmalarını sağlamak ve öğrencilerimizin mezun olduğunda bu kişiler aracılığı ile iş imkanı bulmalarını sağlamak.
Akademik Danışman: Arş. Gör. Fatih BALIKOĞLU


Ayrıntılar

Sağlık alanında olmak üzere insani yardım ve iyilikte bulunmak. İnsanın varoluşsal taşıdığı değer doğrultusunda yaşaması için gerekli mihenk taşının sağlığın korunmasını devam ettirilmesini amaçlamak. İçecek temiz su bulamayan insanların çok basite indirgendiği hastalıklardan öldükleri günümüzde, hekim adayları olarak insanın yaşama hakkı olduğunu, insan değerini hatırlatma gayesi taşımak, tüm dünya ülkelerinin, tüm dünya insanlarının şifaları için yardım etmeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Haşmet YAZICI


Ayrıntılar

Bu topluluk TEMA Vakfı işbirliği içinde olup çevre bilincinin gelişmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenler. Belli zamanlarda ise fidan dikim kampanyaları, yıllık TEMA toplantılarına katılım, İlimiz ve çevresinde çevre koruma ile ilgili tanıtımlar yapar.
Akademik Danışman: Araş. Gör. Mehtap Nur İNDİBİ


Ayrıntılar

Öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, Üniversitemiz bünyesinde gerçekleşen üniversiteler arası müsabakalar ve üniversitemizin yaptığı spor organizasyonlarında katılımı arttırmak, spora olan ilgiyi arttırmak, şiddetin önlenmesi için öğrenci ve sporların aktivitelere katılmalarını amaçlar.
Akademik Danışman:Öğr.Gör.Dr.Mehmet YANIK


Ayrıntılar

Gençlerin; kendilerini geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi, insanlığın sorunlarına duyarlı dünya vatandaşı olarak görünmelerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek.
Tıp, sağlık bilimleri fakültesi, veterinerlik, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik alanları başta olmak üzere tüm ön lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında genetiğe ilgi duyan öğrenciler için ortak bir platform oluşturmak.
Üniversitemizdeki öğrencilerimizin bilimsel anlamda kendi öz becerilerini geliştirmeyi, geleceğe dair planlarının oluşmasında yardımcı olacak etkinlikler düzenlemek.
Genetik alanında toplumsal ve bilimsel anlamda düzenlenecek projelere eğitim anlamında katkıda bulunmak.
Son yıllarda daha öne çıkan genetik çalışmalarla öncelikli olarak üniversitemiz öğrencileri ve toplumumuzun farklı kitleleri için bilimsel etkinlikler düzenleyerek, bu alan da farkındalığı arttırmak.
İlk noktası Moleküler Biyoloji ve Genetik olan çizgimizi; evrensellik, gönüllülük, sürdürebilirlik, multidisipliner çalışma ve özveri ile sürdürmek.
Balıkesir’ in öğrenci kitlesini bilime teşvik etmeyi, bilim iklimi oluşturmayı kendimize ilke edinmeyi amaçlar.
Akademik Danışman:Prof. Dr. Feray KÖÇKAR


Ayrıntılar

Üyelerinin gıda bilimine ilgi duyan bütün öğrencilerin mesleki, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, gıda hammaddelerinin gelişimlerine katkı sağlamak, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, her türlü gıdanın hasattan ve kesimden sofraya kadar tüm aşamalarında muhafaza, mikrobiyal bulaşma, taşınma gibi konularda denetimini ve gelişimini sağlayıp en sağlıklı koşullarda tüketiciye ulaştırmak için geliştirilen yeni yöntem ve teknolojilerden haberdar etmek, topluluk olanakları çerçevesinde gıda mühendisliği ve gıda bilimi ve teknolojileri alanına ilgi duyan öğrencilerine fırsatlar sağlayarak, sosyal kültürel ve mesleki donanımların gelişmesi için gerekli ortamları hazırlamak ve faaliyete dönüştürmeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Elif SAVAŞ


Ayrıntılar

Küresel perspektifte düşünüldüğünde mühendislik alanında bir çok çalışma yürütülmektedir. Topluluk olarak aydınlık içerisinde bütün öğrencilerimizin gerek eğitim hayatlarında gerekse iş hayatlarında başarılı bir gelecek sürdürebilmeleri için; kişisel gelişim yolunda, bilginin ışığında; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, gelişen son teknoloji ürünlerin analizini, bilime, araştırma ve geliştirmeye odaklanmış bir şekilde, bilgiye ulaşmada alternatif yollar üretmeyi ve öğrencilere kariyer fırsatları sunmayı amaçlar.
Akademik Danışman:


Ayrıntılar

Öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilere resim, ebru, hat ve minyatür kurslarının düzenlenmesi, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,sanat eserlerini ve sanatçıları tanımak ve tanıtmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Prof.Dr.Gülhan VARDAR ÜNLÜ


Ayrıntılar

Bu topluluk bünyesinde barındırdığı öğrencilere eğitmenler nezaretinde yöremiz başta olmak üzere diğer çeşitli yörelere ait halkoyunları öğretmekte, ekip olarak çeşitli gösterilere katılmakta ve üniversiteler arası Halkoyunları Yarışmasında Üniversitemizi temsil etmektedir.
Akademik Danışman: Arş.Gör.Dr. Nazlı Rüya TAŞKIN


Ayrıntılar

Türkiye’de ve yurt dışındaki yarışmalarda başta ülkemizi olmak üzere THSF (Türkiye Hava Sporları Federasyonu) ve Üniversitesini başarıyla temsil etmek, öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, ekstrem bir spor olan yamaç paraşütünü herkese tanıtmak ve uçmanın keyfini herkesin tatmasını sağlamak, yarışmaların yapıldığı yerlere giderek orada topluluğumuzu tanıtmak ve oranın kültürünü öğrenmek, yaşatmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Öğr.Gör.Mehmet Faik ŞENERGİN


Ayrıntılar

Çağış yerleşkesi içerisinde bulunan ormanlık bölgede yaşayan hayvanların popülasyonlarının kontrol altına alınarak doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, bu konuya duyarlı akademik, idari personel ve öğrencilerimize bilgilendirme amaçlı sunum yapmak, broşür dağıtmak, gönüllülük bilincinin aşılanmasını sağlamak, farkındalığın arttırılması ve sahiplendirmenin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların gönüllüler tarafından yürütülmesini sağlamak. Toplum sağlığını korumak amacıyla üyelerin koordinasyon halinde olarak; aşılama faaliyetlerini yürütme, hasta ve yaralı hayvanların tedavilerini yapma, davranış bozukluğu sergileyen hayvanları tespit ederek rehabilite etme. Acil durumlarda Üniversite yönetiminin ilgili birimleriyle irtibata geçilerek şikayetlerin değerlendirilip inceleme yapılması, şikayet yapanın şikayetçi olduğu hayvanın tespit edilerek platforma bildirilmesi ve uzman veteriner hekimin vereceği karar doğrultusunda gözetim altına alınmasını sağlamak. Topluluk üyeleri tarafından dönüşümlü olarak kuru mama, su ve yemekhanelerimizden toplanan yemek artıklarının (çevre kirliliği yaratmadan) düzenli olarak yerleşkemiz ormanlık arazisinde beslenme noktalarına bırakılarak beslenmelerini sağlamak. Hayvanlara kötü muamele yapan kişilerin tespit edilmesi ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine göre müdahele edilmesini amaçlar.
Akademik Danışman:


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencileri ilim ve medeniyet alanlarındaki geçmişten günümüze dek görülen tüm gelişmeler ışığında mesleki, sosyal, kişisel, ilmi, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, maddi-manevi topluma mal olan tarihi ve manevi şahsiyetleri düşünce dünyalarıyla tanıtıp yaşatmak ve öğrencileri sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Arş.Gör. İsmail CANER


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerini ilahiyat araştırmaları ve okumalarına ilgi duyan, kendini bu yönde geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini bir araya getirmek, bu öğrenciler arasında ilmi, manevi, kültürel ve entelektüel ilişkiler tesis etmek, belirlenen kitaplar ve yapılan okumalar üzerinde ortak ilmi müzakereler yapmak ve bu öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Savaş KOCABAŞ


Ayrıntılar

Kadın ve Yaşam Topluluğu’nun birkaç esasa dayanan bütünlüklü bir amacı vardır. Bu esaslar, kadının toplumdaki konumunun sorgulanması ve araştırılması ile başlar ve kadınların akademik yaşam içerisinde karşılaştığı veya karşılaşabileceği sorunların saptanması, bu sorunlara dikkat çekilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine doğru genişler. Topluluğun amacının bir diğer başarı esası ise üniversiteli öğrenci kadınların eğitim kurumları içerisinde karşılaştıkları fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunların saptanması ve buna yönelik çözümsel bir kadın dayanışmasının geliştirilmesidir. Kadınların, kamusal alandan yalıtımı ve ayrımcılıktan uzak etkin bir yaşam sürmeleri için farkındalık yaratmak ve bir bakış açısı geliştirme, bu bağlamda akademisyenler ve öğrencilerle paylaşılacak nitelikte faaliyetler yapan ve kolektif bir çalışma disiplinine sahip olan bir platform olma amacını taşımayı amaçlar.
Akademik Danışman: Arş.Gör. Dr. Selcen KÜLTEKİN


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerine Kafkasya coğrafyasındaki kültürleri araştırmak, tanıtmak ve bu kültürlerin yaşatılmasında destek olmak; Balıkesir Üniversitesi’ nde eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek bahsi geçen amaçları gerçekleştirmek.
Akademik Danışman:


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilere kariyer bilincini oluşturmayı amaçlayan, sosyo ekonomik ve kültürel alanda fikir üretimi sağlamak, akademik kariyer hakkında gerekli teorik ve pratik bilgileri sağlamak, mesleki ve toplumsal ve kültürel gelişimlerine, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Burhan AYDEMİR


Ayrıntılar

Korfbol sporunun tanıtımını tüm üniversitemiz bünyesinde yapmak, il içinde yer alan orta öğretim kurumlarında korfbolun tanıtılması ve oynanmasını sağlamak.Üniversitemiz bünyesinde Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları arası korfbol branşına yönelik müsabakalar düzenlemek, üniversiteler arası korfbol müsabakası ve akademik çalışmalara katılmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nahit ÖZDAYI


Ayrıntılar

İnsan haklarına saygılı, çevreye duyarlı,kültürel ve kişisel farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı ilke edinen başta üniversitemiz öğrencileri ve personelleri olmak üzere bölge ve ülke insanları havacılık ile tanıştırmak, onlara havacılık sevgisini aşılamak, havacılık alanında bilgi, beceri ve birikimleri arttırmak, havacılığın gelişimine destek olmalarını sağlamak gibi amaçlarla havacılığa ilişkin konularda eğitimler, konferanslar, festiveller, sempozyumlardan oluşan çeşitli etkinlikler düzenleyerek bölgemizde ve ülkemizde havacılığa karşı ilgi duyulan ilginin artmasına katkıda bulunmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Seyhun DURMUŞ


Ayrıntılar

Körfezdeki Yüksekokullarımız arasında bağ kurup kaynaştırmayı, maddi-manevi hiçbir çıkar gözetmeksizin öğrencilerin kültürel, sosyal ve mesleki hayatlarına katkıda bulunmayı, uzman kişiler tarafından verilecek eğitici seminerlerle öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini arttırmayı, mesleki hayatlarında başarı ve yarar sağlayacak projeler üretip, takım çalışmasının ön planda tutulduğu etkinlikler düzenlemeyi ve girişkenlik ruhlarını geliştirmeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sabriye ÇELİK UĞUZ


Ayrıntılar

Balıkesir Üniversitesi, Kuş Gözlem ve Doğa Topluluğu (BALKUŞ & DOĞA) yaşam alanlarının çeşitliliği, davranışları ve renkleri ile insanları kendine çeken, sağlıklı bir doğanın en tipik göstergelerinden biri olan kuşların doğal ortamlarında gözlemlenmesini, tanımlanmasını ve sayılmasını; ayrıca farklı kuş gözlem alanlarının ziyaret edilmesi ve farklı kuş gözlem toplulukları ile iletişim kurulması yoluyla doğa koruma çalışmalarına katkıda bulunmayı ve bu çalışmalara veri sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Arş.Gör.Bekir DERİNÖZ


Ayrıntılar

Kitap ve Kütüphanelere gönül vermiş Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek bilimsel ve kültürel paylaşım içerisinde bulunacağı bir ortam oluşturmak. Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine kamuoyuna bilgi ve okuma sevgisini aşılamak ve düzenleyeceği kültürel etkinliklerle onların entelektüel gelişimlerini arttırmak.
Akademik Danışman: Öğr. Gör. Okan KOÇ


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, aynı zamanda tüm dünyada bir spor dalı olarak kabul edilen dansı, ülkemizde ve üniversitemizde de bir spor disiplini olarak benimsetmek.
Akademik Danışman: Arş.Gör.Alp Kaan KİLCİ


Ayrıntılar

Lösemi ve kanser hakkında bilgilendirmek, löseminin ve kanserin nedenleri hakkında bilgilendirmek, lösemi ve kanser hakkında çeşitli konferans ve seminerler düzenlemek, lösemili çocuklar ve kanser hastaları yararına farkındalık yaratacak proje önerilerine bulunmak, LÖSEV organizasyonlarında ve yardım kampanyalarında aktif görev almak, LSV dükkan ürünlerinin satılabileceği ve bilgilendirmelerin yapılacağı stantlar kurmak, paylaşmanın huzuruna ulaşmak, bir ve bütün olduğumuz duygusunu aşılamak.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Serhat KÜÇÜKDERMENCİ


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerimize madencilik mesleğini her yönü ile tanıtmak, Türkiye maden potansiyeli ve madenciliğin ülke gelişimi üzerindeki rolünü vurgulamak, madencilik ve çevre ilişkisi hakkında bilgilendirmek, projeler üretmesini sağlamak, diğer kuruşlarla ilişki içinde olmalarını sağlamak, mesleki, bilgi ve genel kültürlerini arttırmayı amaçlar.
Akademik Danışman:


Ayrıntılar

Balıkesir Üniversitesini ve öğrencileri arasındaki bağı güçlendirmek ve üniversite öğrencilerinin aldıkları teorik eğitimlerin yanı sıra yapılan uygulamalar aracılığıyla pratik bilgilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Genel olarak eğitimler ve projeler üzerine yoğunlaşmıştır. Aynı zamanda mezun olan her öğrencinin iş ortamında yönlerini kaybetmeden hangi iş alanlarında uzmanlaşacaklarına karar vermelerinde yardımcı olmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Doç. Dr. Ayhan İSTANBULLU


Ayrıntılar

Üniversite kapsamında ve diğer üniversitelerle işbirliği yaparak akademik etkinlikler, projeler geliştirmelerini ve bu çalışmalara katılımlarını sağlamak, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin matematiksel okuryazarlık seviyesini yükseltmek matematik kültürü kazanmalarına yardımcı olmak, Balıkesir Üniversitesi 'nde yapılan akademik çalışmaların matematik eğitimine uyarlamak ve uygulamak, Matematik ile ilgili güncel konularda çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve öğrenciler arası iletişimi güçlendirmek, matematik eğitim ve araştırma projeleri tasarlayarak bunları yürütmek ve desteklemek veya yeni matematik ve matematik eğitimi projeleri için öğrencileri teşvik etmek, topluluk ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla, diğer üniversitelerle iletişim halinde bulunmak; seminer, konferans, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek, diğer kuruluşların düzenledikleri etkinliklere katılmak, öğrencilerin matematik konusunda kendilerine olan güvenlerini kazanmalarını sağlamak, özgün fikirlerini ve çalışmalarını desteklemek
Akademik Danışman: Prof.Dr.Sebahattin İKİKARDEŞ


Ayrıntılar

Öğrencilerin sosyal-kültürel ve manevi-psikolojik danışmanlık alanında akademik gelişmelerini desteklemek, düzenleyeceği etkinliklerle öğrencilerin üniversite yaşamlarının kalitesini arttırmaya çalışmak, manevi gelişimlerine katkıda bulunmak, kendisine güvenen bireyler olarak yetiştirilmesine yardımcı olmak, öğrencilerin sosyal-kültürel ve manevi-psikolojik danışmanlık konusunda uzmanlaşma yolunda kişisel potansiyellerini geliştirmelerini sağlamak, bu alanda katkıda bulunmaları ve bu alanda lisansüstü düzeyde eğitim almayı hedefleyen öğrencilere akademik destek vermek, öğrencilerin bölümler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde bulunmalarını desteklemek ve bu bağlamda seminer, panel, konferans, geziler düzenlemek ve iç paydaş olarak Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak program ve projelerde birlikte olmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Doç. Dr. Mustafa KOÇ


Ayrıntılar

Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz işgal girişiminin ardından gelişen birlik ve bütünlük hissiyatını benimsemiş öğrenciler tarafından kurulma fikriyatına gelmiş, oluşan bu olaylar sonrasında Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine 15 Temmuz ruhunu yaşatacak etkinlikler düzenleyerek bu birlik ve beraberliği yaratmayı amaçlayan bağlamda seminer, panel, konferans, geziler düzenlemek, öğrencilere kaybolmaya yüz tutmuş milli değerleri kazandırmak.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Yunus Emre GÖRDÜK


Ayrıntılar

Balıkesir Üniversitesi’nde akademik düzeyde eğitim alan öğrencilerin milli savunma ve teknolojiler konusundaki sorularına yanıt vermek, gelişen Türk Teknolojilerine yardımcı olacak projeler çıkartmak, savunma sanayi ve teknoloji kamuoyunun oluşması, bu konudaki sivil toplum bilincinin şekillenmesi için çalışmalarda bulunmak, Milli Savunma ve Teknoloji meraklılarını tek çatı altında toplamaktır. Milli Savunma ve Teknoloji alanında kalkınmakta olan bir Türkiye için öncelikle Balıkesir Üniversitesi ortamında savunma ve teknoloji alanında çalışmalar yapmak daha sonra bunun üniversitemiz öğrencilerini en yüksek düzeyde yararlanabilmesini sağlayacak etkinliklerde bulunmaktır.
Akademik Danışman: Prof. Dr. İrfan AYMİLLİ SAVUNMA VE TEKNOLOJİ TOPLULUĞU HAKKINDA

Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu (SAVTEK) olarak 2018 yılı itibariyle Balıkesir Üniversitesi’nde öncelikle Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere bütün fakülteleri kapsayan bir topluluktur. Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu hem sosyal hem de teknik koordinatörlükleri bünyesinde barındıran bir topluluktur.BU TOPLULUĞA KATILMAK NEYİ SAĞLAR?

Topluluk üyeleri kişisel ilgi alanlarına göre istedikleri koordinatörlüklerde çalışırlar. Bu bağlamda kariyer üzerine çalışmalarını yürüterek kişisel gelişimlerini topluluk bünyesinde tamamlarlar. SAVTEK, firmalar ile öğrenciler arasında bağlantıyı kurarak iki taraflı kazanım sağlar.SAVTEK NE YAPTI?

Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu olarak 2018-2019 yılı sadece 1.dönem içerisinde
• 1 tane çöp toplama etkinliği düzenledik.
• Atık Kağıt Kutuları yaptırıp okula yerleştirdik.
• 3 tane teknik gezi düzenledik.
-SMS SAVUNMA, AKINSOFT, TAİ(TUSAŞ)
• SAVTEK DERGİ’yi çıkarttık.
• 4 tane eğitim verdik.
-AutoCAD, SOLİDWORKS, Teknik Resim, Arduino
• 4 tane proje yaptık.
-AKIN, OTAĞ, BARBAROS, Mini Radar(Arduino)
Balıkesir Üniversitesi Milli Savunma ve Teknoloji topluluğu olarak 2.dönem de projelere,etkinliklere,kurslarımıza ve gezilerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Teorik bilginin pratik bilgi ile birleştiği tek Topluluk olarak da yolumuza devam ediyoruz.

İnstagram: baun.savtek
Twitter: @baunsavtek
Linked in: Balıkesir Üniversitesi Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu
YouTube: BAUN SAVTEK

Mimarlık ve Tasarım Topluluğu, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hem kendi aralarında ki hem de sektörde ki gerçek kişilerle olan sosyal ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, mimarlığın meslek olarak daha iyi tanınması ve anlaşılmasını hedeflemektedir.
Akademik Danışman: Prof.Dr.Fatma Nurhayat DEĞİRMENCİ


Ayrıntılar

Topluluk üyeleri arasında motosiklet kullanmayı, ulaşım dışında bir yaşam kültürü olarak benimsetmek, toplumsal değerlere ve çevreye karşı duyarlı, motosiklete dayalı yardımlaşma, dostluk ve paylaşımı ön planda tutmak, trafikteki diğer sürücülerle paydaşlığın bilincinde kural ve yasalara saygılı olmak, motosiklet kullanımının kitleler arasında geliştirip,blinçli, eğitimli ve örnek sürücüleri arttırmaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Davut AKDAŞ


Ayrıntılar

Geleceğin mühendis ve tekniker adaylarını bilişim, inşaat, ekonomi, güvenlik ve her türlü teknik alanda faaliyet gösteren alanlarda bilinçlendirmek, mesleki ve toplumsal ve kültürel gelişimlerine, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Öğr.Gör. Burcu AYDEMİR


Ayrıntılar

Bünyesinde oluşturduğu Türk Halk Müziği ve Rock kulübü ile faaliyet göstermektedir. Korolar oluşturulup konserler verilmektedir.
Akademik Danışman: Arş.Gör.Süleyman UZUNER


Ayrıntılar

Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin ortaya koyduğu ilkeler ve sorun çözme yöntemlerini içselleştirebilmeleri ve eğitimden sonra iş hayatında, toplum hayatında uygulayabilmeleri bakımından Ombudsmanlık Kurumunu öğrenmeleri ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Bu amaçla topluluk üyeleri gerekli bilgilendirmelerin yapılması için konferans, söyleşi, panel, forum, seminer ve gezi gibi etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, üniversite içerisinde faaliyet gösteren diğer topluluklarla koordinasyon sağlayarak ortak program, etkinlikler ve proje hazırlamakla yükümlüdürler.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ÖZTÜRK


Ayrıntılar

Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak, uygulama yapılacak yerlerin tespiti ve haritalarının arttırılmasını sağlamak,organizasyonlar düzenlemek doğada Oryantring kampları düzenlemek, doğa gezileriyle harita okuma ve uygulama aşamalarının anlatılması,öğrencilerin doğayla mücadele yollarını öğrenme bilinci kazandırılmasını sağlamak, Üniversitelerarası Oryantring yarışmalarına katılarak Üniversitemizi temsil etmeyi amaçlar.
Akademik Danışman:


Ayrıntılar

Üniversite öğrencilerine psikoloji bilimini ve danışmanlık psikolojisi başta olmak üzere diğer alt disiplinlerini tanıtmak için bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, yapılacak araştırmalar ve çalışmalarla psikoloji alanına katkı sunmak, öğrencilere öğrenim sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli problemlere yönelik önleyici hizmet vermek, açıklama ve bilgilendirme gibi teknikleri kullanarak öğrencilerin toplum içindeki davranışlarının önemi ile temel becerilerini bilmelerini ve kendilerini tanıma ve anlamalarını sağlamak, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılarla kişisel gelişim etkinlikleri düzenlemektir. Bununla birlikte özel eğitim konusunda farkındalık oluşturmak için konferans ve seminerler düzenlemek ve sivil toplum örgütleri ile birlikte özel eğitime muhtaç bireylere yönelik çalışmalar yürütmeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Arş. Gör. Emine Feyza AKTAŞ


Ayrıntılar

Balıkesir Üniversitesi Radyosu doğru ve ilkeli yayıncılık kapsamında yapılacak yayınlarla Üniversitemiz ve öğrenciler arasında yeni ve güçlü köprüler kurmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Öğr.Gör.Özgür YILMAZ


Ayrıntılar

Üniversite öğrencilerinin dünyada her geçen gün gelişmekte olan robot ve mekatronik alanındaki yetilerini geliştirmek ve bu konular hakkındaki pratik ve teorik bilgilerini arttırmak. Topluluk üyelerine yapacakları projeler aracılığıyla hem gerçek mühendislik problemleri ile yüzleşmelerini hem de tecrübe kazanmalarını sağlamak
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Davut AKDAŞ


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerine sağlık, yaşam ile ilgili bilgiler vermek, AİDS, kanser gibi çağımızın hastalıkları konusunda öğrencilerimizi eğitmek, korunma yollarını anlatmak amacıyla konferanslar düzenler.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sevde ÇUBUKÇU AKSU


Ayrıntılar

Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, satranç sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, Üniversite bünyesinde satranç ilgisi oluşturacak etkinliklerde bulunmak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Arş.Gör.İsmail CANER


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerine sinema seyrettirebilme imkanı sunarlar. Ayrıca her yıl fotoğrafçılık semineri vererek öğrencilerimize fotoğraf çekme teknik ve taktiklerini öğretirler. Bununla birlikte yıl içinde düzenledikleri gezilerde çektikleri fotoğrafları Bahar Şenliklerinde fotoğraf sergisi olarak öğrencilerimize ve halkımıza sunarlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz GÜR


Ayrıntılar

: Bu topluluğun amacı Üniversitemiz öğrencilerinin doğal afetler karşısında nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim ve seminerler düzenlemektedir. Onlara bilgi vermek hayatta kalabilmeyi ve hayat kurtarmayı öğretmektir.
Akademik Danışman: Siv.Uz.Hakan B.TAVŞANOĞLU


Ayrıntılar

Yeryüzündeki adaletin ve iyiliğin hakim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle hareket eden, nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımın somut adımlarla ulaştırılması gerektiğini ve onlara onurlu bir yaşam sunmayı kendilerine hedef edinmek. Bu amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve iç paydaş bir şekilde konferans, seminer, gezi vb. kültürel faaliyet düzenlemek. Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılması gayesini amaçlar.
Akademik Danışman:


Ayrıntılar

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri (akademik personel) ders ve çalışma yaşantısı dışında sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri, sualtı sporlarının tanıtımı ve eğitimini yapmayı, Balıkesir Üniversitesi içerisinde sualtı sporlarını sevdirmek ve yaymak, bu konuda malzeme ve olanakları sağlamak, diğer su altı toplulukları ve benzeri kuruluşlar ile iş birliği yapmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ERDENER


Ayrıntılar

Öğrencilerin bilimsel çalışma ve etkinliklere karşı araştırma ve merak isteği uyandırarak akademik hayatında yararlı olacak çeşitli projelere katılımını sağlamak, sağlık, ahlaki, kültürel ve eğitim alanında katkıda bulunarak öğrencilerimizin bilimsel çalışmalar alanında ılımlı bakmalarını amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KUZUCUOĞLU


Ayrıntılar

Tanınmış ve bilinen oyunları yanı sıra pek adı duyulmamış oyunlarında eğitmen tarafından öğrencilerimizin eğitilmesi sonucu ortaya çıkan oyunun sergilenmesi, komşu il ve ilçelere gidilmesi Tiyatro Topluluğunun ürünlerini sergilemeleri açısından önemli yer teşkil eder. Sanata Özellikle Tiyatroya gönül vermiş öğrencilerimizi bünyesinde toplar ve sıkı çalışmalar sonucunda güzel oyunlar ortaya çıkartır.
Akademik Danışman: Arş. Gör. Dr. Nazlı Rüya TAŞKIN


Ayrıntılar

Öğrencilerin toplumsal, sanatsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak. Beden ve ruh sağlıklarını korumak,araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak.Çalışmalarının ağırlığını sanatsal faaliyetler oluşturmaktadır. Topluluğumuz üyelerine kişisel gelişim sağlamak, toplum önünde konuşma becerisi, özgüven, girişimcilik ve sunum becerileri kazandırma, sahne sanatlerı eğitim ve uygulamalarını kendine hedeflemiştir.
Doğaçlama tiyatro, klasik tiyatroların aksine oyuncuların hiçbir metin veya kurguya bağlı olmaksızın oynamasıdır. Oyuncunun doğaçlama anında sunduğu hareketler ve sözler, anlık bir biçimde ortaya çıkar. Topluluğun amacı doğaçlama bir şekilde seyirciye gösteri yapmaktır.
Akademik Danışman: Öğr. Gör. M. Faik ŞENERGİN


Ayrıntılar

Gençlerin toplumsal konulara duyarlılığını arttırma, gönüllülerin takım çalışması ve organizasyon bilincini kazanması, alınacak eğitimlerle kişisel gelişimlerinin sağlanması.
Akademik Danışman: Prof. Dr. Cansevil TEBİŞ


Ayrıntılar

Bireylerin ve toplumun hastalıklardan korunması, çevre koşullarının iyileştirilerek yaşam standartının arttırılması, toplumda yaygın olan bulaşıcı hastalıkların neden kaynaklandığını hakkında Üniversitemiz öğrencilerini bilgilendirmek, öğrencileri sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların doğuracağı sağlık sorunları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar.
Akademik Danışman:


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerimizin toplumsal düşünceler yoluyla farklı kültürel ve toplumsal yapıların tanınmasını sağlamak, toplumsal yapıya ilişkin bilgilerini arttırmak, farklı toplumları daha iyi tanıyabilmeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi M.Murat ÖZKUL


Ayrıntılar

Turizm kavramını ve önemini ortam öğretim öğrencilerine tanıtmak bilgilendirmek. Turizm eğitimini tanıtmak, iyi bir turizmci ve turistin nasıl olduğunun öğretilmesi hedeflenmektedir. Doğayı, çevreyi ve ülkemizdeki başlıca turizm çeşitlerini ele almayı ve turizm bölgelerini tanıtmak.
Akademik Danışman: Arş.Gör.Arzu KILIÇ
Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerine geçmişimize ilişkin maddi ve manevi varlıklarımızın yaşadığı bu coğrafya üzerinde kültürel ve bilimsel anlamda faaliyetler düzenlemek, Türk İslam kültür ve medeniyetlerini anlama ve yaşatmasını sağlamak, uzman ve yetkili kişilerle konferans, panel ve seminerler düzenlemeyi amaçlar
Akademik Danışman: Prof. Dr. Zeki ÇEVİK


Ayrıntılar

Üniversitemizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde, üniversite öğrencilerinin akademik eğitimleri sürecinde, mesleki yeteneklerinin ve özgür düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra y-takım çalışması, liderlik, sosyal ilişkiler, yönetim, paylaşma, kendi kararlarını alabilme gibi idari, siyasal ve sosyal bilimleri yakından ilgilendiren konularda kendilerini topluluklarında uygulamalı olarak yetiştirme şansı yaratmaktadır.
Kamu ve özel sektörde, ulusal ve küresel gelişmeleri takip ederek, geleceğin siyaset bilinci ve yönetici çalışma yaşamına hazırlamaya, düzenlediği toplantılar, paneller, konferanslar, sosyal etkinliklerle bilgilerini ve donanımlarını arttırmaya ve küresel düşünüp, yerel çözümler üretebilen idareci adayları olmalarına yardımcı olmak.
Üniversitemiz bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti’ nin gelecekteki bakanları, valileri, kaymakamları yetiştiğinin bilincinde olarak farklı projeler hayata geçirmek ve üyelerimizin kamu yönetim bilgi ve becerilerini geliştirmek.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR


Ayrıntılar

Tıp öğrencilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra profesyonel ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak, değişim programları vasıtasıyla Tıp Fakültesi sorunlarına duyarlı hale getirmeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bahar SUNAY


Ayrıntılar

Türk Dünyası tarihi ve diline saygı duyan üniversite öğrencilerimizi bir araya getirerek öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirilmesini, sosyalleşmesini, sorumluluk bilinci geliştirilmesi, disiplin altında grup çalışması yapılması yeteneğini sağlamak. Topluluk bünyesinde siyasi görüşlere değil Türk Dünyasına, Türk diline, Türk tarihine ve Türklük değeri taşıyan her değere gönül vermek ve sahip çıkmak esastır. Milli benliği ve milli duyguları korumayı çağın gerektirdiği şekilde araştırmalar ve değişik düzeyde etkinliklerle geliştirmeyi amaçlar. İlke olarak insan onuruna saygı bireyin insan olmasından dolayı doğuştan gelen saygınlığı topluluğumuz ve üyelerimiz için esastır.
Akademik Danışman: Prof. Dr. Kamile GÜLÜM


Ayrıntılar

Uluslararası ve ulusal alanda eğitim görmekte olan öğrenciler arasındaki bir bağlantı organı olması, uluslararası ve ulusal alanda eğitim gören öğrenciler ile kendi üniversitemiz öğrencileri arasındaki bağları güçlendirme, aralarında bilgi akışı sağlama, uluslararası teknik gelişmeleri takip etme ve kendi çevresini bu gelişimler ile destekleme, bununla birlikte, Üniversitemiz öğrencilerin kişisel ve mesleki anlamda gelişmelerini sağlama, uluslararası kuruluşlarla bağlantılar kurup Üniversitemize uluslar arası farkındalık getirme, ulusal firmalarımızla partnerlik kurarak iş ve staj fuarlarında üyelerimizi firmalarla buluşturma; teknik gezilerin dışında teknik proje gezileri ile fabrika kültürleri ve işleyişleri hakkında üyelerimizi bilgi sahibi yapma, konferanslarla gerek yerli gerek de yabancı iş adamlarıyla üyelerimizi buluşturma, Üniversitemizde gerçekleştirilecek bilimsel ve sosyal projelerde Üniversitemize destek olma ve iş gücü oluşturma, teknik proje yarışmaları düzenleme ve düzenlenen proje yarışmaları hakkında üyelerimizi bilgi sahibi yapmayı amaçlar.
Akademik Danışman: Arş.Gör.İsmail CANER


Ayrıntılar

Üniversitemizi yurtdışında temsil etmek, öğrencileri gelişen ve globelleşen dünya karşısında sanayimizi daha verimli ve işler hale getirmek, Üniversitemizin teknik bilgi ve birikimini sanayinin tecrübesiyle birleştirerek geleceğin iş dünyasında etkin rol oynayacak öğrencileri hazırlanmalarını sağlamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sabri BIÇAKÇI


Ayrıntılar

Üniversite içinde kültür birliği ve medeniyet bilincinin oluşturulması amacıyla diğer ülkelerden gelen öğrencilerin ülkelerini tanıtmak ve ülkemizi onlara tanıtmak, sosyal ve siyasi alanlarıyla ilgili araştırma yapmak bu çalışmalarla ilgili verileri derlemek arşivleme, onların günlük yaşam içinde var olmasını sağlamak, hissettikleri yabancılık hissini yok etme, öğrencilerin geldiği ülkeleri belirlemek ve bu ülkeler hakkında çalışma grupları oluşturarak yeterli bilgi elde edip faaliyetler yapma, (toplantılar, konferanslar, sergiler, kermesler, sempozyumlar vs.) yapılan bu faaliyetlerin diğer bir amacı da diğer ülkelerden gelen öğrencilerin dil konusunda yaşadıkları sıkıntıları sürekli iletişim halinde kalarak zamanla aşmalarını sağlama, bu öğrencilerin eğitim ve öğretimleriyle ilgili aksaklıkları belirlemek ve çözüm önerileri sunma ve bu konuya aktif olarak yönelmeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Prof.Dr.Fahri ÇAKI


Ayrıntılar

Toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretebilen, eleştiren, sorgulayan, araştıran, kökü mazide gözü atide bir gençliğin yetişmesi amacıyla faaliyetlerde bulunur. Ders dışı zamanlarını sosyali kültürel ve kişisel olarak değerlendirmelerinin yanı sıra bu faaliyetlerin akademik yaşamlarına olumlu katkı sunmasını amaçlar. Bu hedefe yönelik olarak üniversite öğrencilerinin ülke gündemi ile ilgili konularda söz sahibi olmalarını sağlamak için çalışma grupları oluşturarak sosyal proje, seminer, panel, söyleşi, dinleti, konser ve sergi gibi sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenler.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Sinan AYTEKİN


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerinin "Veteriner Tıp" alanındaki son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak. Araştırmacı ruhlu gençleri bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak. Bilim ve teknolojinin önem kazandığı 21. Yüzyılda ülkemize katma değer sağlayabilecek bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak. Öğrencilerin bilimsel anlamda bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak. Alanında uzman bilim insanlarını ve saktör temsilcileri ile öğrencileri buluşturacak seminer, eğitim, konferans, söyleşi, panel, kongre, laboratuar çalışması, saha çalışması, teknik gezi, bilgi yarışması gibi faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetler sayesinde öğrencilerin kaynaşmasını, sosyal hayatta daha aktif olmasını sağlamak. Öğrencilerin sunum yapma konusunda becerilerinin geliştirilebilmesi için ortam sağlamak.Lisans düzeyindeki TÜBİTAK Araştırma Projelerinin tanıtılmasını sağlamak ve bunlara katılımı desteklemek topluluğun temel amaçlarındandır.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İhsan KISADERE


Ayrıntılar

Üniversitemizin farklı bölümlerinde okuyan ve tasarımla ilgilenen öğrencilerden oluşan topluluk üyelerimizin birbirlerini yakından tanımalarını sağlamak ve bu sayede interdisipliner projeler üretilmesi olasılıklarını arttırmak. Topluluk üyelerinin diğer üniversitelerin ilgili bölümleriyle iletişimin ve bilgi alışverişinin arttırılmasında katkı sağlamak. Topluluk kapsamında yapılacak teknik geziler, öğrenci tartışmaları, yarışma projeleri, film gösterimleri, teknik/proje sunumları gibi geniş kapsamlı uygulama çalışmaları aracılığı ile üyelerimizin derslerde edindikleri mesleki bilgileri kullanarak geliştirmelerinde katkı sağlamak. Düzenlenen bu aktivitelerin, sosyal platformlarda paylaşılması ve bu sayede hem Üniversitemizin hem de topluluğun ulusal ve uluslararası görünürlüğünün arttırılmasına katkıda bulunmak. Topluluğun düzenleyeceği tüm aktivitelerde sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımı vurgulayarak, Üniversitemizin vizyonunda yer alan sürdürülebilir nitelikli bir yaşam biçimini benimseyen ve bunu vizyon haline getiren bireyler yetişmesinde ve bu fikrin aşılanmasında katkı sağlamak.
Akademik Danışman: Doç.Dr.Yasemin İNCE GÜNEY


Ayrıntılar

Topluluk Üyelerinin özgün ve yaratıcı yaklaşımlarla öykü, şiir, makale, bildiri, anlatı, roman, senaryo,reaklam veya haber yazımı, popüler ve akademik yayın/süreli yayınlardaki editöryal süreç konularında bilgilendirilmeleri, hazırlıkları doğrultusunda ürettikleri metinler ya da etkinliklerle somut ve etkili sonuçlara ulaştırılmaları, ulaşılan sonuçlar ve elde edilen çıktılar ışığında üniversite bünyesinde büyüyerek tarih, edebiyat, sosyoloji, felsefe vb. alanlarda ayırım gözetmeksizin önde gelen yazarlarla veya şairlerle buluşturulmaları, lisans eğitimi sonrası toplumsal ve kültürel hayatın her alanında kullanabilecekleri işlevsel yazı becerileri, bireysel tercihleri ve sene boyunca yürütecekleri çalışmalar doğrultusunda yayım olanaklarıyla tanıştırılmaları ve bu deneyimi kazanmaları için dergi, fanzin gibi amatör bir seçki oluşturmalarını amaçlar.
Akademik Danışman: Arş. Gör. Sercan CEYLAN


Ayrıntılar

Üniversitedeki öğrencilerin kendi aralarındaki ve yönetim ile olan ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme, sosyal ve bilimsel faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin bu aktivitelerde görev almalarını, katılımlarını sağlama, sosyal ve bilimsel bakımdan onları hayata hazırlamayı amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Handan TÜRKMEN


Ayrıntılar

Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermektir.Yeniliklerin yapısını, işleyiş şartlarını ve her türlü sorunlarını öğrenmek, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak, topluluk üyelerinin akademik ve sosyal gelişimlerine, sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler düzenlemek, eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak bu kurumların ve uzman kişilerin bilgi birikiminden yararlanmak, kamuoyu ile ilişkileri geliştirmek, ayrıca üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak amacıyla sosyal etkinliklerde bulunmak.
Akademik Danışman: Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK


Ayrıntılar

Üniversitemiz öğrencilerine sigara, alkol ve diğer bağımlılık yapan ürünler hakkında bilgiler vermek, zararları konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmek, konu ile ilgili söyleşi ve konferanslar düzenlemektedirler.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Fatma PELİTOĞLU


Ayrıntılar

Balıkesir ve çevresinde kültürel olarak varlığını sürdüren ve milli birlik ve beraberliğimizin yapı harçlarından olan değerlerimizin araştırılması, derlenmesi ve gelecek kuşaklarımıza aktarılması ve böylece yaşatılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede araştırma- inceleme gezileri, derleme çalışmaları, konferans ve seminerler, çeşitli yarışmalar, Üniversite bünyesinde yerel ve ulusal şölenler, sergiler, kültürel bağlamda TV ve radyo programları, görsel ve yazılı basın organlarında bilgi aktarmaya yönelik etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKGÜN


Ayrıntılar