Üniversitemize Ait

Raporlar

RAPORLAR

Balıkesir Üniversitesi Faaliyet Raporları


Balıkesir Üniversitesi Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporları


Balıkesir Üniversitesi Bütçe Tasarıları


Balıkesir Üniversitesi Performans Programları


Performans Sonuçları


Stratejik Planlar


Yatırım Raporları


Üniversitemiz Kurumsal Geri Bildirim Raporu