Yurt Dışı

İmkanları

  • BAUN
  • Aday Öğrenci

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Üniversitemiz öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında 2. sınıftan itibaren, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki seçkin üniversitelerle imzaladığımız değişim anlaşmaları kapsamındaki ve kontenjanlarımız dahilinde, eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını yurtdışında geçirebilmektedirler. Önlisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarımızda okuyan öğrencilerimiz Erasmus+ programından yararlanabilmektedirler.


Programa başvurmak için tek şart, öğrencilerimizin ağırlıklı not ortalamasının en az 2,20 olmasıdır. Değerlendirme %50 transkript notu, %40 Erasmus İngiliz sınavı notu, %10 sözlü sınav notu dikkate alınarak yapılmaktadır.

Erasmus+ programından faydalanacak öğrenciler Erasmus+ hibesi almaya hak kazanmaktadırlar. Hibe tahsisleri yıldan yıla değişiklik göstermektedir. AB üyesi ülkeler yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre dört farklı gruba ayrılarak, her bir kategorideki ülkeler için farklı hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

Yılda ortalama 160 öğrenci Erasmus+ programdan faydalanmaktadır. 100 farklı üniversiteden 25 AB üyesi ile anlaşmamız bulunmaktadır.

Farabi Değişim Programı

Üniversitesimiz Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi, yurtiçindeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim hareketliliğini koordine etmektedir.

Üniversitesimizde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birisine kayıtlı olan öğrenciler ile öğretim üyeleri belirlenen sürelerde kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etme olanağına sahip olmaktadır.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi, yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliğini koordine etmektedir.

Mevlana Değişim Programı bünyesindeki hareketlilik, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler öğrenim görmek için, öğretim elemanları da ders vermek üzere dünyanın farklı ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarında belirlenen sürelerde programdan faydalanabilmektedir.

İçerik Sorumlusu: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Ali ÖZTÜRK
--->İletişim