• Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 26 Mayıs 2006 tarihinde ve 26179 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 10408 sayılı kararla kurulmuştur. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında İktisat ve İşletme Bölümleri, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Maliye Bölümleri eğitime başlamıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ekonometri Bölümü ve Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nün kuruluş çalışmaları ise devam etmektedir.

  Fakültemizde 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle  7 Profesör Dr., 5 Doçent Dr., 11 Yardımcı Doçent Dr. ve 12 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 


  Address
  Telephone
  +90.266.249 65 35 / 249 04 64
  Fax
  +90 266 249 34 14
  E-mail
  bauiibf


Web Sorumlusu : Gül SEZGİN gulsezgin@balikesir.edu.tr