Mission & Vision


MİSYONUMUZ

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde, yaşam boyu öğrenme felsefesine uygun nitelikli eğitim yoluyla, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanda mesleğin gerektirdiği bilgi donanımına sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen, bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve araştırma kapasitesi ile alanında temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek, ilişki içinde bulunduğu sektörle ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretebilen saygın ve güvenilir bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile alanında temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine ve ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek, ilişki içinde bulunduğu sektörle ilgili ulusal ve uluslar arası projeler üretebilen saygın ve güvenilir bir meslek yüksekokulu olmaktır.


Web Sorumlusu :