History


Bigadiç Meslek Yüksekokulu, Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Bigadiç İlçe sınırları dâhilinde, fiilen 2006 yılında kurularak eğitime başlamıştır.

Meslek yüksekokulumuz; Elektrik ve Enerji Bölümü altında Elektrik Programı, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü altında Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Muhasebe ve Vergi Bölümü altında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü altında Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında Lojistik Programı olmak üzere 5 bölüm ve 5 programla eğitim ve öğretim vermektedir. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü altında Harita ve Kadastro Programı açılmış olup, öğretim elemanı kadrosu bir an önce tamamlanarak öğrenci alımına başlanacaktır.

Meslek yüksekokulumuzda 1’i doktoralı olmak üzere 8’i kadrolu 4’ü ise görevlendirmeli toplamda  12 öğretim üyesi ve elemanı görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra Balıkesir Üniversitesi bünyesi altında çeşitli birimden birçok öğretim üyesi ve elemanından destek alınmaktadır.

Yüksekokulumuz 5060m2 kapalı alan 8 dönüme yakın açık arazi üzerine kurulu 6sı amfi sınıf olmak üzere 14 adet derslik, 1 adet bilgisayar, 1 adet Elektrik laboratuarı, 1 adet konferans salonu, 1 adet kütüphane, 1 adet yemekhane ve 1 adet kantinden, 1 adet teknik resim Sınıfında oluşmaktadır. Yüksekokulumuzun fiziki kapasitesi derslik ve diğer sosyal alanlar açısından yeterlidir.


Web Sorumlusu :