Balıkesir Yöresi ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi

BALIKESİR YÖRESİ ve KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 17 Temmuz 1998 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Yöresi Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.