Baun Tanıtım

Balıkesir Üniversitesi

Eğitimde Bilimde Sanatta Çağdaş Üniversite

Genç bir üniversite olmasına rağmen BAUN, tarihi kökenleri bakımından güçlü olduğu kadar araştırmada, eğitim-öğretimde, uzman ve ara eleman yetiştirmede alanında öncü Fakültelere, Enstitülere, Yüksekokullara ve Meslek Yüksekokullarına sahiptir. Üniversitemiz, yaptığı bilimsel çalışmalar ve eğitim-öğretimin yanı sıra bünyesindeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yetiştirilmelerini de ele alarak daha çağdaş, daha dinamik, daha yaratıcı, daha paylaşımcı ve ruhsal yönden sağlıklı bir yapıya kavuşabilmelerine olanak vermekte, mevcut enerjilerini olumlu yönde kullanabilmeleri adına bir dizi faaliyetler yürütmektedir. Öğrencilerimiz “Tiyatrodan, Edebiyat, Müzik, Resim, Step ve Modern Dans ve Halk Oyunlarına”; “Bilim ve Teknolojiden, Sinema ve Fotoğrafçılık, Bilgisayar ve İnternete”; “Doğa-Çevre ve Geziden, Gönüllü Abla-Ağabey ve Torun, Özürlü ve Yardıma Muhtaç Çocukların Eğitimi, Avrasya, Etik Değerlere” uzanan geniş yelpazede sosyal, kültürel ve sportif öğrenci topluluklarına üye olabilmektedirler.

Üniversitemiz Çağış Yerleşkesi, Balıkesir - Bigadiç karayolunun 17. km'sinde Çağış ve Paşaköy sınırları içinde 5.000 dönümlük bir alan üzerine kurulmuştur.

Rektörlük, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Kapalı Spor Salonu, Açık Spor Tesisleri, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Kongre ve Kültür Merkezi, Merkez Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Öğrenci Yaşam Merkezi, KYK Yurtları ve Öğrenci Çarşısı Çağış Yerleşkesinde bulunmaktadır.

Üniversitemizde

10 Fakülte

4 Enstitü

5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu

17 Araştırma Merkezi

bulunmaktadır.

Balıkesir

Konum ve Tarihçe

Balıkesir ilinin büyük bir kısmı Güney Marmara’da yer almakla birlikte, hem Marmara hem de Ege Bölgesi’nde toprakları bulunmaktadır. Doğuda Bursa, Kütahya; güneyde İzmir, Manisa; batıda Ege Denizi, Çanakkale ve kuzeyde Marmara Denizi ile çevrilidir. Yüz ölçümü 14,292km2 olup, kent merkezinin rakımı 139 metredir. 18 ilçe ve Merkeze bağlı 3 beldeden oluşan Balıkesir’in nüfusu 1 milyon’ un üzerindedir. Tarih boyunca bir geçiş bölgesi niteliği taşıyan topraklarda kurulmuş olan Balıkesir, iki ayrı denize kıyısı olan eski bir yerleşim alanıdır. Balıkesir çevresinin M.Ö. 3200’lü yıllardan günümüze kadar yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. M.Ö. 2000’li yıllarda Balkanlar üzerinden gelen Pelasglar’ın koloniler kurdukları görülür. Bu tarihten itibaren Türkler gelinceye kadar MYSİA adıyla bilinen bölgede Kyzikos, Daskyleion , Adrammytteion veAntandros gibi önemli antik kentlerin varlığı bilinmektedir. M.Ö 1200 yıllarından sonra ise Frygialılar , Lydialılar ve Persler’in hakimiyetine girmiş; M.Ö. 334 yılında Büyük İskenderin’in Persleri , Gronikos (Biga) da yenmesi ile Makedonya dönemi, daha sonra da Bergama Krallığı dönemi başlamıştır. M.Ö. 130yılından itibaren Roma İmparatorluğu’na bağlanmış ve daha sonra da Bizans’ın egemenliği altına girmiştir.

© 2015 Balıkesir Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı