7143 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER


7143 Sayılı Kanunda Belirtilen Öğrenci Affı Kapsamında Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi için tıklayınız

KESİN KAYIT TARİHLERİ : 20-25 Eylül 2018

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15.maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 78. maddeye göre başvurusu değerlendirilerek kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları belirtilen  tarihlerde Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosunda  gerçekleştirilecektir.

Başvurusu kabul edilenler kayıt belgeleri ile birlikte bizzat gelerek veya noter vasıtasıyla vekil tayin ettiği kişi ‘’vekaletname’’ ile birlikte başvurarak  kayıt işlemini gerçekleştireceklerdir.

 

Kesin Kayıt İçin İstenen Evraklar:

1-      ÖSYS sonuç belgesi (internet çıktısı),

2-      Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir. Lise ve Önlisans Diplomalarının aslı kayıt sırasında görüldükten sonra birimimiz tarafından onaylanan fotokopisi öğrenci dosyasına konulacak olup, aslı öğrenciye iade edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz.)

3-      Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

4-      Askerlik çağına gelmiş veya daha yüksek yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge,

5-      Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf. (6 adet)

6-      İlgili döneme ait Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Harç Dekontu (aslı)

7-      Adli Sicil Belgesi. (Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamaz.)

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrencilere BAUN Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) şifresi verilecektir.

Öğrencilerin BAUN Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS)  ders kaydı işlemlerini yapmaları gerekmektedir.


Web Sorumlusu : Doç. Dr. Selami SELVİ sselvi@balikesir.edu.tr