Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Üniversitemiz Birinci sınıflarında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesi uyarınca okutulması zorunlu ortak derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin yürütülmesi, Bölümün temel amacıdır. Bu sayede Üniversitemiz öğrencilerinin Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkelerine yararlı iyi birer vatandaş olarak yetişmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Ayrıca Atatürkçü düşünceyi, Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilimsel yollardan araştırmak, yaymak ve tanıtmak amacıyla konferans, seminer ve paneller düzenlenmesi ve bilimsel yayınlar yapılması da Bölümün amaçlarındandır.


Adres
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü
Telefon
(0266) 612 14 00-1303
Faks
E-Posta
aiit