Balıkesir Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKGÜN

   E Posta:  akgun@balikesir.edu.tr

  Telefon Numarası: 0 266 612 10 00-1303


Web Sorumlusu :