Amaç Ve Hedeflerimiz


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulan merkezimizin Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen yönergesine göre amaç ve görevleri şunlardır:

a-      Öğretim elemanlarını yetiştirme ve oryantasyon planının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,

b-     Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili araştırma ve incelemelerin yapılmasını sağlamak ve ilgili yayınlar yapmak, iç ve dış yayınları derleyerek bir kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

c-      Öğretimde kullanılmak üzere uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübeleri toplamak ve ders aracı haline sokmak,

d-     Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için: kurs, seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek,

e-      Üniversite ile özel ve kamu kuruluşları arasında danışma, eğitim ve araştırma ilişkileri kurmak,

f-       2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’yla verilecek diğer görevleri yapmak.


Web Sorumlusu :