Fakültemize Prof. Dr. Tamer BOLAT Vekaleten Dekan Olarak Atanmıştır.


Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer BOLAT Fakültemize vekaleten dekan olarak atanmış olup görevine başlamıştır.


Web Sorumlusu : Gül SEZGİN gulsezgin@balikesir.edu.tr