Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesi


Fakültemizden 14 Mart 2019 tarihine kadar Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Temsilcisi olarak üye olmak isteyen 3. sınıf ve üzeri lisans öğrencilerden başvuru yapmak isteyenlerin niyet mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgeleri içeren başvuru dosyalarını Fakültemiz öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNA ÖĞRENCİ ÜYE BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR'ına ulaşmak için tıklayınız. 


Web Sorumlusu : Gül SEZGİN gulsezgin@balikesir.edu.tr