İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İdari Personeli


                                                                   Hasan ZENGİN    Fakülte Sekreter V.

                                                                                      Dahili:  118

                                                                        Leyla HASDEMİR   - Şef

                                                                                    Dahili: 101

 

                                                                   Gamze KAÇAR - İzinli

                                                                             Dahili:   101

                                                                   Rukiye ERBOZ - Öğrenci İşleri

                                                                                 Dahili:   103

                                                                   Bülent EFE - Öğrenci İşleri

                                                                             Dahili:   104

                                                                   Hayrullah ATAKÇI - Muhasebe / Taşınır Kayıt Yet.

                                                                                           Dahili:   112

                                                                   Gül PINAR SEZGİN - Bölüm Sek. / Genel Evrak

                                                                                          Dahili:   145

 

 

                                                                             

                                                                   Cengiz ESEN - Personel İşleri

                                                                                Dahili:114

  

   

 

 

                                                                 

                                                                                              Ahmet EKİN - İç Hizmetler

                                                                             Nurcan ŞAHİN - İç Hizmetler

 

Ahmet Uysal        İç Hizmetler

 Erdem AŞIRAN    İç Hizmetler


Web Sorumlusu : Gül SEZGİN