Fakülte Yönetim Kurulu


Başkan Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR Dekan V.
Üye Prof. Dr. Şakir SAKARYA İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Hüseyin AKAY  İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Oya İNCİ BOLAT İşletme  Bölümü Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Mine BİNİŞ Maliye Bölümü Öğretim Üyesi
Üye Yard.Doç.Dr.İ.Murat BİCİL  İktisat  Bölümü Öğretim Üyesi
Raportör İsmail DURAK Fakülte Sekreteri

Web Sorumlusu : Gül SEZGİN gulsezgin@balikesir.edu.tr