• Balıkesir Meslek Yüksekokulu 16 Bölüm ve 19 programda eğitim-öğretim vermektedir. 

  Yüksekokulumuz, YÖK Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına 1988 yılında alınarak yeniden yapılanmış ve modernize edilmiştir. Öğretim elemanları kendi branşlarıyla ilgili müfredat ve eğitim konularında yurt dışında 3-9 aylık eğitim görmüşlerdir.

  Balıkesir Meslek Yüksekokulu; 
     · Okul-endüstri ilişkilerine, 
     · Endüstriye dayalı öğretime, 
     · Uygulamalı eğitime, 
     · Yabancı dil, bilgisayar kullanımı ve 
     · Güncel teknolojiye önem vermektedir. 

  19 programda, 55 kadrolu öğretim elemanı ve 23 idari personel görev yapmaktadır. Birinci öğretimde 2882 öğrenci, ikinci öğretimde 2894 öğrenci, toplam 5776 öğrencimiz öğrenim görmektedir. 

  Balıkesir Meslek Yüksekokulu, deneyimli tekniker ve meslek elemanları yetiştirmenin yanı sıra endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda personel eğitimi, danışmanlık hizmetleri ve imalat işleri de yapmaktadır. 

  İstanbul Sanayi Odası, 1997 yılında YÖK-İSOV okul sanayi işbirliği protokolünü imzalayarak YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamındaki okulların mesleki ve teknik eğitimde kaliteli eleman yetiştirilmesini amaçlamaktadır. 

  Bu amaç doğrultusunda her sene 100 öğretim elemanına sanayide "deneyimi arttırma programı" uygulamaktadır. Ayrıca öğrencilere staj, mezunları ise iş imkanlarını yaratmak için İSOV-NET bilgi bankasını oluşturmuştur. Sanayicilerimiz www.isov.org.tr adresinden internete girerek kalifiye eleman ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.

   

    


  Adres
  Çağış Yerleşkesi 10145 / BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr