Sınavlar


 

 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı programları için tıklayınız..

 

T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1-Sınava girecek öğrencilerin, öğrenci kimlik kartlarını sınav süresince sıralarının üzerinde bulundurmaları gerekmektedir.  Kimliksiz öğrenciler sınava alınmaz.

2- Sınav salonlarına hiçbir şekilde sınav saatinden önce girilmeyecek ve herhangi bir eşya bırakılmayacaktır. Sınav gözetmenlerinin eşliğinde sınav saatinden 10 dakika önce sınav salonlarına girilecektir.

3- Kitap ya da notların açık olarak kullanılmasına izin verilen sınavların dışında, sınav salonlarına kitap, defter, ders notu gibi materyallerle girmek kesinlikle yasaktır. (Bu tür çalışma materyali ile gelenler bunları, sınav salonlarının dışında bırakacaklardır.) Sınav salonunda sıranızda veya yakınınızda bulunacaklar herhangi bir derse ait ders notu veya doküman kopya sayılacak ve hakkınızda kopya işlemi yapılacaktır.

4- Sınavda yanında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. iletişim ve görüntü araçları bulunanlar, sınav süresince bu cihazları kapalı tutmak zorundadırlar. Cep telefonları, saate bakmak veya matematiksel hesaplamalar yapmak amaçlı dahi olsa asla kullanılmayacaktır. Sınav esnasında herhangi bir sebeple cep telefonu, elinde veya sıranın üstünde olan veya telefonlarının açık olduğu tespit edilen öğrencilerin sınav kağıdı alınarak hakkında tutanak tutulacaktır.

5- Sıralar üzerinde ve kenarında kalem, silgi ve kimlik kartı gibi sınav materyalinin haricinde kıyafet, çanta, cep telefonu ve bunun gibi diğer malzemelerin bulunması yasaktır.

6- Öğrenciye verilecek boş sınav kâğıtları sınav gözetmeni tarafından paraflanacaktır. Her öğrenci kullandığı kâğıdın paraflı olmasını sağlamakla yükümlüdür. Parafı olmayan sınav kâğıtları geçersiz sayılacaktır.

 7- sınav salonunda oturma düzeninin sağlanmasında sınav görevlileri yetkilidir. Sorumlu olan sınav görevlisi, gerek sınav başlamadan gerekse sınav süresince bir sebep göstermeksizin, istediği öğrencinin veya öğrencilerin yerini değiştirebilir.

8- Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınıftan herhangi bir sebeple bir öğrenci dışarı çıkmışsa, öğrencinin tekrar sınava girmesine (zorunlu haller dışında) izin verilmeyecektir.

9- Dersi yürüten öğretim elamanının izniyle, sınav sırasında hesap makinesi, sözlük gibi araçlar kullanılabilir. Bu durumda bu malzemeler sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir, paylaşılamaz. Bunun dışında öğrencilerin sınav esnasında kalem, silgi hesap makinesi vb. her türlü malzemeyi paylaşımı yasaktır.

10- Sınav görevlileri, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınıfı kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrenciler hakkında tutanak tutacaklardır. Bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında idari işlem yapılacaktır.

11- Sınav görevlilerinin, kopya çeken, kopya çekmeye girişen, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrencileri tespit etmesi halinde, bu kişilerin isimleri düzenlenecek tutanağa yazılmalıdır.

12- Öğrencilerin sınavdan çıktıktan sonra koridoru boşaltmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sınav görevlilerinin uyarısına gerek kalmadan ilgili öğrenci hakkında sınav düzenini bozmaktan tutanak tutulup disiplin cezası uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

.


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr