Kayıt sırasında istenen heyet raporu


Yüksekokulumuza kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin, 2017 ÖSYS Tercih Kılavuzunun Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (2. Kısım) 87. Maddesinde yer alan;

"Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir."

hükmü gereği tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak heyet raporlarına yukarıda geçen ifadenin yazdırılması gerekmektedir. Raporun iki nüsha alınması, (ya da bir nüsha fotokopisinin alınması), bir nüshanın öğrenci işlerine teslim edilmesi, diğer nüshanın öğrencide kalması gerekmektedir. 


Web Sorumlusu : Emrah KANDEMİR emrahkandemir@balikesir.edu.tr