Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri İçme Suyu Arıtma ve Katı Atık Depolama Tesisinde


Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü halk sağlığı hemşireliği öğrencileri, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Celalettin Çevik ve Öğr. Gör. Nuriye Karadağ danışmanlığında çevre sağlığı bakımından önemli iki kurum olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Katı Atık Depolama Tesisinde teknik gezi kapsamında incelemelerde bulundu.

Öğrenciler; içme suyu arıtma tesisinde suyun arıtılması, içme suyu arıtma tesisinin özellikleri, Balıkesir ilindeki su tüketimi ve şebeke suyu konularında; katı atık depolama tesisinde de düzenli depolama sahası, geri kazanım tesisi, tıbbı atık sterilizasyon ünitesi hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Günlük kişi başı yaklaşık 1 kg. atığın kabul edildiği tesiste geri dönüşüm sağlanabilen atık oranın %2 olduğunu öğrenen öğrenciler, geri dönüşümün artırılmasına, atıkların kaynağında ayrılmasında sağlık çalışanlarının önemli bir rol model oluşturduğuna vurgu yaptılar. “Sıfır Atık” projesi hakkında da değerlendirmelerin yapıldığı teknik gezi, yetkililerin verdiği bilgiler sonrası öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.


Web Sorumlusu : Emrah KANDEMİR emrahkandemir@balikesir.edu.tr