Misyonumuz&vizyonumuz


MİSYONUMUZ

Sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde; bilimsel düşünceye sahip; her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş; insan yaşamının kalitesini yükseltecek; mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve sosyal grupların baş etme gücünü arttıracak; çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı; bilimsel gelişmelere açık, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kuralları doğrultusunda çalışacak ebe ve hemşireler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Eğitim, yönetim, araştırma, uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen sağlık eğitim kurumları arasında yer almaktır.

 


Web Sorumlusu :