Sevgili Öğrenciler,

        Sağlık bakım hizmetlerindeki değişimler, küreselleşme, bilim ve teknolojideki gelişmeler, bilimsel temellere dayalı bakım verecek nitelikli hemşire ve ebelerin eğitimini ve öğretim üyelerinin yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır.1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçirilen Balıkesir Sağlık Yüksekokulu,1997 yılına kadar ön lisans düzeyinde eğitim vermiştir.1997-1998 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de Lisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulumuz bünyesinde, Hemşirelik ve Ebelik bölümleri bulunmaktadır. Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam eden bölümlerimizin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.02.2012 tarih ve 5765 sayılı olurlarıyla Yüksekokulumuzda, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür.1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılında Lisans eğitimine başlayan Yüksekokulumuz, sağlık sektörüne her yıl bilinçli, donanımlı, alanında uzman hemşire ve ebeler kazandırmaktadır. Bununla birlikte hep amaçladığımız lisansüstü eğitime Hemşirelik Bölümünde başladık. Ebelik Bölümünde ise çalışmalarımız devam etmektedir. Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki tüm akademik ve idari personel, sizlerin huzurlu, mutlu ve rahat bir eğitim almanız için yoğun bir çalışma yürütmektedir. Eğitim gördüğünüz mekânların yani fiziksel koşulların iyileştirilmesi,eğitim araçları konusundaki ihtiyaçlarımızın temini ve eksikliklerin giderilmesi konularında çalışmalarımız devam etmektedir.

        Misyonumuz, Sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde; bilimsel düşünceye sahip; her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş; insan yaşamının kalitesini yükseltecek; mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve sosyal grupların baş etme gücünü arttıracak; çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı; bilimsel gelişmelere açık, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kuralları doğrultusunda çalışacak bireyler yetiştirmektir.

       Hemşireler ve Ebeler insan sevgisiyle dolu yüreklerin yapabileceği son derece zor bir mesleği icra ederler. İnsanların can ve canlarının sağlığı tehlike altındayken ve bu nedenle mutsuz, umutsuz, yılgın ya da öfkelilerken onlara sabır, hoşgörü ve şefkatle yaklaşarak gereken ilgiyi, bakımı ve sağlık hizmeti vermeye çalışırlar. Bu kapsamda, mutlaka çok çalışkan olmalısınız. Çok ve devamlı okumalı, mesleki literatürü yakından takip etmelisiniz. Bilgisayarı ve interneti çok iyi kullanmalı, en az bir yabancı dili öğrenmelisiniz. Her şeyin en iyisini ve en güzelini yapmaya çalışmalısınız.

Sevgili öğrenciler,

        Üniversitemizin size sunduğu imkanlardan faydalanmalısınız. Öğrenci kulüplerine üye olmalı, sosyal ve kültürel çalışmaların içinde olmalısınız. Danışman öğretim elemanlarınızla devamlı irtibat halinde olmalı, üniversite ile olan bağınızı hiçbir zaman koparmamalısınız. Haklarınızı ve sorumluluklarınızı iyi bilmelisiniz. Enerjinizi ayrışıma değil, birlikte çalışma prensibine göre kullanmalısınız.

       Hep beraber başarılı bir eğitim dönemi geçirmemiz  dileğiyle…                                                                                                

                                                                                                  

 

                                                                                                   Yard.Doç.Dr.Sibel ERGÜN

                                                                                                       Yüksekokul Müdürü


Web Sorumlusu : Emrah KANDEMİR emrahkandemir@balikesir.edu.tr