Balıkesir Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu


Başkan

Yard.Doç.Dr.Sibel ERGÜN

Müdür

Üye

Öğr.Gör.Dr.Celalettin ÇEVİK

Müdür Yardımcısı

Üye

Öğr.Gör.Türkan ÇALIŞKAN

Müdür Yardımcısı

Üye

Yard.Doç.Dr.Selda YÖRÜK

Ebelik Bölüm Başkanı

Üye

Yard.Doç.Dr.Özlem TEKİR

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Raportör

İsmail DURAK

Yüksekokul Sekreteri