Danışma Kurulu

Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sanat Tarihi alanlarında görev yapan öğretim elemanları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.


Web Sorumlusu :