Bilgilendirme Duyurusu

(20.06.2014)

    

                Bilindiği üzere fakültemiz 2009 yılında (2009/15659 Sayılı) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz Bandırma'nın vizyonu ve sosyo-kültürel yapısı ile sinerji oluşturarak, bandırmaya ekonomik, kültürel ve sosyal alanda katkılar sağlayacaktır. Kuruluşundan beri, Bandırma ve denizcilik sektörü için çok önemli olan fakültemize, bölgemizin çoğu özel ve kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri destek sağlamışlardır ve sağlamaya devam etmektedirler. Bizler de bu desteği arkamıza alarak yetişecek yeni nesiller için en iyi eğitimi verecek bir fakülte kurmayı hedefleyerek yola çıktık ve bu çizgide çalışmalarımıza devam ediyoruz.

                Fakültemizin kuruluş sürecinde öncelikli olarak önem arz eden iki konu mevcuttur. Bunlar fakültenin yeri ve eğitim verecek yetkin akademik personel sağlanmasıdır. Denizcilik fakültesinde verilen eğitimin teknik gerekliliği açısından kuruluş yerinin belirli yeterlilikleri olması gerekmektedir ve bu durum da süreci uzatmaktadır. Bu konuda tüm taraflar gayretlerini ortaya koymuş fakat optimum yeterlikte bir yerin sağlanması henüz tamamlanamamıştır. Halihazırda Mart 2011 tarihinde tarafımıza tahsis edilen Bandırma İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 4. katında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Fakültemiz akademik kadrosunun yetiştirilmesi için gerekli adımlar atılmış olup Bandırma Denizcilik Fakültesi bünyesinde, lisans düzeyinde eğitim vermek üzere kurulan, Deniz İşletmeleri Yönetimi bölümünde 1 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde 2 Araştırma Görevlisi ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 10 akademik personel  bulunmaktadır.  Araştırma görevlileri  ülkemizin önde gelen üniversitelerinde doktoralarını tamamlamalarının ardından göreve başlayacaklardır.

                Fakültemiz bünyesinde bulunan ve daha az teknik yeterlilik gerektiren Deniz İşletmeleri Yönetimi bölümüne öğrenci alımı için çalışmaların bir kısmı tamamlanmıştır.  Fakat YÖK'ün bir fakültede eğitim öğretim verilmesi için belirlediği en az 3 Yard. Doç. seviyesinde akademisyen bulunması koşulu ve denizcilik alanında bu pozisyon için yeterli akademisyen bulunmaması bu sürecin ertelenmesine sebep olmuştur. Bu bölümümüzün en erken sürede açılması amacıyla belirli aralıklarla fakültemize Yard. Doç. seviyesinde akademisyenlerin katılımı için ilanlar yayınlanmaktadır ve kısa sürede sonuçlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.    Fakültemize katkı sağlayabilecek her konuda görüş, öneri ve değerlendirmelerinize açık olduğumuzu belirtir, ilginiz için teşekkür ederiz.

                Saygılarımla,

                Prof. Dr. Oktay Öksüzler

                Bandırma Denizcilik Fakültesi

                Dekan V.


Web Sorumlusu :