Akademik Kadro


Yrd. Doç. Dr. Dilek AVCI      

Yrd. Doç. Dr. Diler AYDIN    

Yrd. Doç. Dr. Handan TÜRKMEN

Yrd.Doç.Dr. Yılda Arzu ABA

Yrd. Doç.Dr. Gökhan ABA (13/b-4  maddesi uyarınca Mnayas MYO da görevli) 

Yrd.Doç. Dr. Kevser TARI SELÇUK              

Öğr. Gör. Nurdan ŞAHİN

Öğr. Gör. Fehim GÖZE

Öğr.Gör. Berna AKAY                           

                     


Web Sorumlusu :