Misyon & Vizyon


Program Hakkında

Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, 1998 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Yüksekokulda 3 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi tam zamanlı olmak üzere görev yapmakta ve eğitim faaliyetleri lisans düzeyinde yürütülmektedir. Yüksekokul Öğrenim programı öğrencilerin bütüncü ve hümanistik felsefeye sahip, etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen, yeni teknolojileri kullanan hemşireler olarak yetişmesini sağlayıcı özelliktedir. Öğrenim programında öğrencilerin sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımı öğrenmelerini sağlayıcı temel hemşirelik derslerinin yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktadır. Yüksekokulda meslek derslerin uygulamalarını gerçekleştirebilmek amacıyla kullanılan bir teknik beceri laboratuarı bulunmaktadır. Klinik ve saha uygulamaları ise Üniversite ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda yapılmaktadır. 

Misyonumuz

Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim rollerini etkin şekilde kullanabilen meslek üyeleri ve eğitimcileri yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

 


Web Sorumlusu :