YÖNETİM

     - BAÜ. Vakfı bir Başkan , bir Başkan yardımcısı ,Muhasip , Sekreter , Veznedar ve 4 üyeden oluşan bir “Yönetim Kurulu” tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır.

No Adı Soyadı Görevi
1. Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR Rektör Vakıf Başkanı
2. Ziyaettin TAN Başkan Vekili
3. Prof. Dr. Şakir SAKARYA Muhasip
4. Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU Sekreter
5. Mevlüt YOLCU Veznedar
6. Yücel AYTAÇ Üye
7. Fethi EĞİNLİOĞLU Üye
8. İlhan SEZGİNSOY Üye
9. Prof. Dr. İlter KUŞ Üye     DENETLEME KURULU 

     - Ayrıca iki asil , iki yedek üyeden oluşan bir “ Denetleme Kurulu “ vardır. 
Tüm Genel Kurul Üyeleri; her yılın ilk üç ayı içerisinde geçmiş yıl çalışması değerlendirilir. Yeni kararlar alınır. Vakfın çalışmaları Yönetim Kurulu’ na bağlı çalışan Vakıf Müdürü tarafından yürütülmektedir.

 

BAÜ. Vakfı Müdürü
Hayriye ŞAHİN


Web Sorumlusu :