-HADYEK BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !!!

-HADYEK BAŞVURU FORMU

-AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU (ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ve SAHİPLİ KLİNİK HAYVANLARINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR İÇİN)

-PROJE BAZLI İZİN FORMU BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (ÇİFTLİK HAYVANLARINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR İÇİN)

-BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ


Web Sorumlusu :