ARAŞTIRMA AMAÇLI LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL ÇALIŞMA

( Fare, Tavşan, Sıçan, Kobay )

Araştırma amaçlı laboratuvar hayvanlarında çalışma başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için çalışma yerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca "DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK’ kapsamında ruhsatlandırılmış, hayvanların deneysel çalışma, bakım ve tedavilerinin yapılabileceği bir kuruluş (Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi veya bu birimin deney ünitesi) olması gerekmektedir.

 

Araştırma Amaçlı Laboratuvar Hayvanlarında Çalışma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1.    Balıkesir Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe.

2.    HADYEK BAŞVURU FORMU  (2 Adet)  (Bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır).

3.    Projenin amacına ve temel oluşturan konusuna ilişkin en az 3 literatür.

4.    Sorumlu Yürütücü özgeçmişi.

5.    Canlı hayvan üzerinde girişim yapacak ve başvuru formunda belirtilmiş araştırmacı/ların Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası/ları.

6.    BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ (Proje yöneticisi tarafından onaylanmış).

7.    Başvuru için istenilen tüm belgelerin eklendiği CD. (1 adet) (Tüm belgeler PDF formatında olmalıdır, Islak imzalı belgeler taranarak eklenmelidir).

 

-HADYEK BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !!!

 


Web Sorumlusu : hadyek@balikesir.edu.tr