ARAŞTIRMA AMAÇLI ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DENEYSEL ÇALIŞMA

Araştırma amaçlı çiftlik hayvanlarında çalışma başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için, çalışma yerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca "DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK’ kapsamında ruhsatlandırılmış, hayvanların deneysel çalışma, bakım ve tedavilerinin yapılabileceği bir kuruluş olması gereklidir. Eğer çalışma yeri yönetmelik kapsamında ruhsatlandırılmış bir yer değilse; üretim, bakım ve prosedürler için PROJE BAZLI ÇALIŞMA İZNİNİN alınmış olması gerekmektedir.


Çiftlik hayvanları üzerinde girişim yapan(lar)ın Veteriner Hekim olması gereklidir. (Laboratuvar Hayvanları haricindeki hayvanlarda yapılacak araştırmalarda araştırma ekibinin içerisinde en az bir veteriner hekimin bulunması zorunludur. Bu durumda veteriner hekimin deney hayvanları kullanım sertifikası bulunması gerekli değildir. Ancak Veteriner Hekimler diplomalarını başvuruda sunmalıdır.)

 

Araştırma Amaçlı Çiftlik Hayvanlarında Çalışma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 

1. Balıkesir Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe.

2. HADYEK BAŞVURU FORMU (2 Adet) (Bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır).

3. Projenin amacına ve temel oluşturan konusuna ilişkin en az 3 literatür.

4. Sorumlu Yürütücü özgeçmişi.

5. Canlı hayvan üzerinde girişim yapacak ve başvuru formunda belirtilmiş araştırmacı/ların Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası/ları, Veteriner Hekimlerin Diplomaları.

6. AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU (Hayvan/Çiftlik sahiplerinden alınmış).

7. Çalışma yerinin

      A-      Tarım ve Orman Bakanlığınca Ruhsatlı olduğuna dair belge.(Deney Hayvanı Üretici/Kullanıcı/Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İzni Belgesi)

            a-      Çalışma yeri yönetmelik kapsamında ruhsatlı değilse Tarım ve Orman Bakanlığından  alınan  PROJE BAZLI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ.

      B-       Çalışma yerinin Hayvan Refahı Birimi üyelerinin listesi. (Deney Hayvanı Üretici/Kullanıcı/Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İzni Belgesine Sahip Kuruluşlar için)

      C-       Çalışma yerinin yasal temsil yetkilisinden onaylı izin belgesi.

8. BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ (Proje yöneticisi tarafından onaylanmış).

9. Başvuru için istenen tüm belgelerin eklendiği CD. (1 Adet) (Tüm belgeler PDF formatında olmalıdır, Islak imzalı belgeler taranarak eklenmelidir).

 

-HADYEK BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !!!

 


Web Sorumlusu : hadyek@balikesir.edu.tr