ARAŞTIRMA AMAÇLI SAHİPLİ KLİNİK HAYVANLARINDA DENEYSEL ÇALIŞMA

Araştırma amaçlı sahipli hayvanlarda yapılacak olan çalışma başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için çalışma yerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca "DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK’ kapsamında ruhsatlandırılmış, hayvanların deneysel çalışma, bakım ve tedavilerinin yapılabileceği klinik, ameliyathane ve gerekli yardımcı birimleri bulunan bir kuruluş (Veteriner Fakültelerinin Hayvan Hastaneleri, resmi veya özel veteriner klinikleri) olması gerekmektedir.

Proje yürütücüsü, sorumlu yürütücü veya araştırmacı AYDINLATILMIŞ ONAM FORMUNU klinik çalışma öncesinde hayvan sahibine imzalatmalı; imzalı onam formlarını gelişim ve sonuç raporlarını gönderinceye kadar denetimlerde ibraz etmek üzere muhafaza etmelidir.

Yukarıda belirtilen yönetmeliğin 8. maddesi gereğince deneysel çalışmaların yapıldığı yerde denetlemeleri yapan hayvan refahı birimi üyeleri belgelemelidir.

Canlı hayvan üzerinde girişim yapan(lar)ın Veteriner Hekim olması gereklidir. (Laboratuvar Hayvanları haricindeki hayvanlarda yapılacak araştırmalarda araştırma ekibinin içerisinde en az bir veteriner hekimin bulunması zorunludur. Bu durumda veteriner hekimin deney hayvanları kullanım sertifikası bulunması gerekli değildir. Ancak Veteriner Hekimler diplomalarını başvuruda sunmalıdır.)

 

Araştırma Amaçlı Sahipli Hayvanlarda Çalışma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1.   Balıkesir Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe.

2.   HADYEK BAŞVURU FORMU (2 Adet) (Bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır).

3.   Projenin amacına ve temel oluşturan konusuna ilişkin en az 3 literatür.

4.   Sorumlu Yürütücü özgeçmişi.

5.   Canlı hayvan üzerinde girişim yapacak ve başvuru formunda belirtilmiş araştırmacı/ların Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası/ları, Veteriner Hekimlerin Diplomaları.

6.   AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU (Hayvan sahiplerinden alınmış).

7.   Hayvan Refahı Birimi üyelerinin listesi (Deney Hayvanı Üretici/Kullanıcı/Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İzni Belgesine Sahip Kuruluşlar için)

8.   Çalışma yerinin yasal temsil yetkilisinden onaylı izin belgesi

9.   BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ (Proje yöneticisi tarafından onaylanmış).

10. Başvuru için istenilen tüm belgelerin eklendiği CD. (1 adet) (Tüm belgeler PDF formatında olmalıdır, Islak imzalı belgeler taranarak eklenmelidir).

 

-HADYEK BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !!!


Web Sorumlusu : hadyek@balikesir.edu.tr